Caerdydd yn dod i Bonty!

Gan Hannah Griffiths
Aelod golygu.

Cafodd ysgol uwchradd ym Mhontypridd ymweliad gan gast o Gaerdydd heddiw (16/3/10).

Mae Caerdydd yn gyfres o bobl ifanc yn trio dianc o rywbeth nai llai trwy dynnu lluniau, gwisgo lan neu trwy bulimia.

Cafodd Caerdydd ei ffilmio yng Nghaerdydd ac sydd wedi cael ei anelu at bobl ifanc ar draws Gymru.

Roedd ymweliad gan 4 o’r gast Gareth Milton sydd yn chwarae cymeriad Jamie yn y rhaglen. Mae cymeriad Jamie yn gymeriad sydd ar l dechrau sigledig i fywyd yn y brifddinas, mae o bellach wedi setlo. Ac yntau yn ei ugeiniau mae ganddo olwg wahanol ar fywyd – gwahanol iawn. Ac mae ei emosiynau yn gymysg a’i fywyd yn gymhleth. Pwy a ŵyr beth sy’n wynebu Jamie yn y gyfres yma.

Hefyd roedd Aled Pugh sydd yn chwarae cymeriad o enw Dai, mae Dai yn chwaraewr snwcer proffesiynol yn hanu o orllewin Cymru yn wreiddiol, mae Dai Rees yn enwog ac yn llwyddiannus iawn. Er hynny, nid yw enwogrwydd a chyfoeth yn golygu dim iddo. Gyda Rocky’r ci wrth ei ochr a Natasha yn ei fywyd mae’n hapusach nag erioed – ond does dim byd yn para am byth. Roedd Natasha hefyd ar yw ymweliad.

Mae cymeriad Natasha yn cael ei chware gan Ffion Williams. Mae Natasha yn ferch sydd yn dod o Ystradgynlais, Natasha, yn gallu peidio denu sylw. Yn y pen draw, mae’n ffrind da ond yn un trafferthus. Mae’n hapus ac mewn cariad, Dai yw ei bywyd hi, ond ni fydd y dyfroedd yn aros yn llonydd yn hir. Dydyn nhw byth yn achos Natasha.

Cymeriad arall oedd Sara, mae cymeriad Sara yn cael ei chware gan Lauren Phillips. Mae Sara, sy’n artist talentog, yn addysgu yn yr Ysgol Uwchradd lleol. Yn greadigol ac yn garedig, mae Sara newydd wahanu oddi wrth ei gwr ac yn chwilio am fywyd tawel. Mae hi’n caru ei swydd ond mae ei chalon yn ei chelf. Darganfu Sara yn fuan, er mawr syndod iddi, bod yna angerdd yn llechu mewn meysydd arall yn ei bywyd hi.

Mae’r rhaglen yn dechrau ar Dydd Sul 21 o Fawrth am 9 o’r gloch ar S4C. Mae’r gyfres yma yn dangos bod gan bob cymeriad rhywbeth maen nhw’n trio dianc o. Mae’r rhaglen hefyd yn codi nifer o achosion a phethau sydd yn digwydd yn y byd cyfoes e.e. bulimia.

Os ydych yn berson ifanc mae Caerdydd yn rhaglen mae rhaid i chi wylio, maent yn cyffrois a gan fod y rhaglen yn bennu’r flwyddyn yma maent yn addo bydd y gyfres yn datgeli bob cyfrinach.

Mwynhewch a gad i ni wybod beth chi’n meddwl o Gaerdydd.

Cofiwch, Dydd Sul yma, 9 o’r gloch, S4C, Caerdydd.

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles