10 Mewn Bws: Galw am Gerddorion

English Version

Yr ydym ni yn chwilio am ddeg cerddor o wahanol gefndiroedd i fod yn rhan o brosiect newydd cyffrous, 10 Mewn Bws, prosiect sy’n anelu i ail-ddehongli a datgyfrinio cerddoriaeth werin draddodiadol Cymru.

Bydd 10 Mewn Bws yn cynnig y cyfle i gerddorion proffesiynol a lled-broffesiynol sy’n gweithio mewn gwahanol genres i ddod at eu gilydd i ymchwilio i’w gwreiddiau cerddorol ac ail-ddehongli cerddoriaeth draddodiadol Gymreig mewn ffordd sy’n berthnasol iddyn nhw, ac i gynulleidfaoedd cyfoes.

Bydd y prosiect yn rhannu’n dri chyfnod. Gan ddechrau gyda’r cyfnod ymchwil, bydd y deg cerddor yn teithio o gwmpas Cymru yn ymweld ag archifau Sain Ffagan, a chasgliadau cerdd y Llyfrgell Genedlaethol, ac yn cwrdd rhai o ‘gynheiliaid y traddodiad’ ac ethnogerddolegwyr Cymru.

Wedi saib, bydd y cerddorion yn ailgynnull am wythnos ddwys o ysgrifennu. Byddant yn cael eu hannog i gydweithio i ail-ddadansoddi’r deunydd traddodiadol, yn ogystal chyfansoddi gwaith newydd a fydd yn seiliedig ar y profiadau a gawsant yn ystod yr wythnos ymchwil.

Ar l saib arall, bydd y gr?p cyfan yn ailgynnull i recordio albwm o’r holl ddeunydd a gynhyrchwyd. Ar ddiwedd y broses recordio, cynhelir cyngerdd fel rhan o daith a fydd yn mynd ’r gwaith newydd o gwmpas Cymru a thu hwnt, gobeithio, yn ystod 2014.

Dyma a ddwedodd ein Swyddog Prosiect, Angharad Jenkins:

“Hoffwn glywed oddiwrth gerddorion o ystod eang o gefndiroedd cerddorol– nid yn unig gwerin ond hip-hop, roc, clasurol, jazz – ‘does dim cyfyngiadau. Bydd y cerddorion a ddewisir yn rhwydweithio, yn datblygu eu proffiliau, yn cyfansoddi gwaith newydd, arloesol, ac yn mynd ’r gwaith hwnnw gerbron cynulleidfaoedd a chymunedau na fyddent fel arall, o bosib, wedi dod ar ei draws. Mae’n gyfle ardderchog i fanteisio ar y datblygiadau diweddar yn sn gwerin Cymru, ac yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o draddodiadau cerdd Cymru mewn ffordd newydd a chreadigol. Gyda ffair fasnach cerddoriaeth y byd, WOMEX, yn dod i Gaerdydd y flwyddyn nesaf mae’n arbennig o amserol hefyd – bydd 10 mewn Bws yn helpu i ddodi cerddoriaeth yng Nghymru yn y sbotolau rhyngwladol”.

Am wybodaeth pellach ac i wneud cais i fod yn un o’r deg, cysylltwch ag Angharad Jenkins ar prosiect@trac-cymru.org

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl