21 o Ganeuon Gorau 2012

English version // Yn Saesneg

Wel, dyna i ti flwyddyn am gerddoriaeth! Rydym wedi cael cân am alw rhywun yn… ‘maybe’, symudiadau dawns Coreaidd *mewnosod dawns Gangnam Style yma* ac wrth gwrs y cyflwyniad Schermazing o James Arthur, Ella Henderson a… ymm… Rylan i fyd cerddoriaeth Brydeinig trwy’r X Factor.

Ond beth ydy pwynt 12 mis o gerddoriaeth os, ar y diwedd, fedri di ddim gwneud rhestr o’r gorau ohonynt? Dim, dwi’n dweud wrthyt ti. Dim pwynt o gwbl. Felly, dyma fi wedi rhoi rhestr at ei gilydd o’r 21 cân gorau, oherwydd pwy sydd eisiau gwneud 20 cân yn unig y dyddiau hyn? Ia, dyna ti… dwi’n camu allan o focs normalrwydd ac yn ei wneud yn sgwâr.

Felly, mae pob cân yn y rhestr hon wedi cael ei rhyddhau, llwytho neu wedi dod i amlygrwydd yn 2012. Felly heb ragor o lol, gad i ni gychwyn…

21. Picking Up The Pieces – Paloma Faith

Mae’n ddrwg gen i, ond os dyw’r gân yma ddim yn gwneud i ti wylo neu deimlo llawer o emosiwn o leiaf, yna ti wedi dy wneud o garreg. Gyda’r gân yma, ymddangosai fel bod Paloma Faith wedi mynd y tu hwnt i fod yn rhywun oedd wedi bod yn y ffilmiau St Trinians a chanu ‘ychydig’ i fod yn seren pop fawr Prydeinig.

Mae ei halbwm, Fall To Grace, yn eithaf anhygoel hefyd ond Picking Up The Pieces ydy’r uchafbwynt, baled arloesol o emosiwn prin a gyda chytgan fydd yn un ai gwneud i ti ganu gydag ef… neu afael mewn bocs mawr o Kleenex a’r bocs siocled agosaf.

20. Diamonds – Rhianna

Mae’n wir bod Rhianna wedi rhyddhau cân ac albwm newydd bob blwyddyn am y pedair mlynedd diwethaf. Bydda rhai yn taeru fod hyn yn syniad gwych gan RiRi; mae perfformwyr cerddorol angen rhyddhau caneuon ac albymau yn sydyn yn yr hinsawdd gerddoriaeth fodern yma, neu maent mewn peryg o bylu os nad yw eu ‘seren’ mor fawr â rhywun fel Lady GaGa neu Madonna. Byddai eraill yn taeru bod Rhianna yn rhuthro ei cherddoriaeth trwy wneud hyn ac felly yn ddiffyg ansawdd.

I’r unigolion yma sy’n poeni, dwi’n dweud wrthynt am wrando ar y gân yma. Mae’n gwbl groes i We Found Love, ac roedd angen iddo fod, ac yn dangos Rhianna mewn golau arall, mwy bregus. Ond annwyl ddarllenwr, cofia hyn, os galla hi gynhyrchu’r campwaith yma mewn ychydig fisoedd… meddylia pa mor dda gallai Rhianna fod os bydda hi’n treulio dwy flynedd ar albwm…

19. Let It Go – Alexandra Burke

Dwi’n meddwl bod Alexandra Burke yn dystiolaeth gadarn o gymryd gormod o amser i greu cerddoriaeth pam ti ddim yn artist sefydlog. Disgwyliodd dwy, dair blynedd i ryddhau deunydd newydd rhwng ei albwm cyntaf dda iawn. Y canlyniad yw, er bod y caneuon yn anhygoel, nid oedd ots gan neb a doedd neb eisiau gwybod chwaith. Ond dwi yn. I ddweud y gwir dwi’n meddwl bod Let It Go yn eithaf blydi gwych. Mae’n bendant yn gân ‘bywiog’ iawn. Bravo, Burkey, Bravo.

18. Try – Pink

Yn wahanol i Alexandra Burke, mae Pink yn seren sefydledig yn barod a pan ddaeth yn ôl yn 2012 roedd llawer o bobl eisiau gwybod amdani. Mae hyn oherwydd caneuon fel hyn, sydd yn gân wych, ac am fod Pink yn eithaf anhygoel.

Ond dwi’n clywed ti’n gofyn yn barod, pam ddewisodd hi hwn a ddim Blow Me (One Last Kiss)? Yn syml, am fod Try ddim yn dibynnu ar unrhyw stwff rhegi roc arferol Pink i’w wneud yn wych. Mae’n wych fel y mae, heb unrhyw regi na darnau siarad o gwbl.

17. Domino – Jessie J

Ymddangosai bod Domino wedi concro’r siartiau Prydeinig eleni, ac iawn oedd hynny hefyd. Beth mae’r gân yma efallai yn ddiffyg yn ei benillion, mae’n gwneud i fyny am hyn yn ei gytgan.

Mae Jessie J yn rhyddhau ei cherddoriaeth newydd yn 2013… Ys gwn i os fydd o’r un mor rhagorol â’r gân yma?

16. Euphoria – Loreen

Nawr, dwi’n gwylio Eurovision bron bob blwyddyn (un flwyddyn ni wyliais am fod y perfformiad Prydain mor ofnadwy fel nad oeddwn i eisiau ei wylio oherwydd balchder cenedlaethol), ond mae’r ffaith bod dau o’r traciau a berfformiwyd yn yr Eurovision eleni wedi’u cynnwys ar y rhestr yma efallai yn arwyddocâd bod yr Eurovision yn dod yn fagwrfa cerddoriaeth pop Ewropeaidd gwych o’r diwedd? Neu efallai bod Euphoria mor anhygoel roedd rhaid iddo ennill? Dwi’n meddwl bod hynny yn rheswm mwy tebygol.

15. Your Body (Explicit Version) – Christina Aguilera

Nawr, fedri di ddim mynd a gwrando ar y fersiwn o’r gân hon sydd wedi’i olygu. Na. Am ryw reswm od, penderfynodd Christina Aguilera beidio rhyddhau’r fersiwn cignoeth o Your Body, ond bydda hyn wedi bod yn benderfyniad llawer gwell.

Mae’r fersiwn cignoeth o’r gân yma, a’r mwyafrif o’r amser nid dyma’r achos, yn gwneud i’r gân ragori. Yn eironig, gall ystyr y gân ddim ond gael ei ddehongli drwy’r gair rheg. Mae’r rhegi, yn yr achos yma, yn gwneud cân dda yn grêt. Ac am gân grêt ydy hon.

14. La La Love – Ivi Adamou

Cynnig arall yn yr Eurovision nawr a’r tro hyn efo llawer mwy o ddrymiau a “la la la’s” nag Euphoria. Dwi ddim yn gwybod pam bod y gân yma, sydd yn wych mae’n glir, dim ond wedi dod yn 16 yn y gystadleuaeth. Mae’n gân wych iawn. Eurovision, dwi ‘n saliwtio ti.

13. Die Young – Ke$ha

Nawr, mae hwn yn gân sy’n tyfu arnaf i yn nhermau fi’n adnabod ei ddisgleirdeb yn llawn. Y tro cyntaf i mi glywed hwn, cefais fy siomi braidd. Roedd Ke$ha wedi honni byddai ei hail albwm yn “esblygiad pop”. Wel, yn dechnegol mae hwn yn gymysgedd o TiK ToK a We R Who We R ond efo llawer mwy o ddrymiau. Dwi’n deall bod y drymiau yn ei wneud yn llawer, llawer gwell nag y byddai fel arall. Ac am 40 eiliad diwethaf y gân yma. Newid. Bywyd.

12. Curiosity – Carly Rae Jepsen

Diolch i gân fydd yn cael ei grybwyll ymhellach ymlaen ar y rhestr hon, cawsom ein cyflwyno i’r CRJ gwych, neu fel dwi wedi’i henwi hi, ‘Jeppo’, a’i albwm cyntaf eithaf anhygoel, Kiss. Roedd yn ddewis rhwng y gân yma ac un arall o’r enw The Kiss i gynnwys ar y rhestr. Pam dewis hwn? Oherwydd y llinell “I’m gonna follow you home, in the rain“, linell ddefnyddiol iawn sydd yn cael ei ganu yn brydferth yn y gân, ta waeth pa mor od mae’n edrych wedi’i deipio allan yn llawn…

11. Something New – Girls Aloud

Collodd hwn allan ar le yn y 10 uchaf oherwydd y gwaeddi ofnadwy ar y cychwyn a’r ffaith bod Nadine yn edrych yn ddiflas iawn yn y fideo. Ond heblaw am hynny, dychwelodd yr Aloud gyda steil gyda ‘rhywbeth newydd’ os ti’n fy neall i. Y rhan gorau o’r gân wych yma ydy’r darn Follow The Leader ar y diwedd yn amlwg.

10. Swallow My Bullet – Porcelain Black

Nawr, efallai bod y mwyafrif ohonoch ddim wedi clywed am Porcelain Black, os nad wyt ti, yna siom arnat ti, ac os wyt ti byddaf yn hapus i guro dy gefn di am ddarganfod un o emau cudd pop modern.

I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gwybod, mae Porcelain Black yn disgrifio ei cherddoriaeth fel cymysgedd rhwng Britney Spears a Marilyn Manson. Gall weld y thesis yna yma, ble mae cytganau pop cyfeillgar i’r radio wedi’u cymysgu gyda gitarau roc trwm. Mae’r gân yma yn gyffrous dros ben. Felly mae’n rhaid i ti ei garu.

9. Wildest Moments – Jessie Ware

Os wyt ti erioed wedi gwrando ar Radio 1 yna ti’n bendant wedi clywed y gân yma, oherwydd mae’n ymddangos fel eu bod nhw’n ei garu drosodd yn Radio 1. Ac am reswm da. Mae hwn yn faled, mewn steil 2012.

8. We Are Never Ever Getting Back Together – Taylor Swift

Beth allaf i ddweud? Mae’r gân yma, rhywsut, wedi trawsnewid fy marn i am Taylor Swift yn llwyr, yn newid hi o fod yn dwpsyn cefn gwlad i dywysoges pop. A dydy hi byth, byth, byth yn cael yn ôl gyda’i  chyn cariad…

7. Pyramids – Frank Ocean

Efallai bydd rhai ddim yn hoff o’r gân yma am ei fod yn 10 munud o hyd, ond y gwirionedd ydy bod y perffeithrwydd cerddorol sydd yn cael ei arddangos yma yn gwneud i’r amser hedfan. Ond os wyt ti am wrando ar ran ohono, gwranda ar y 3 munud cyntaf.

6. Primadonna – Marina and the Diamonds

Dwi wedi caru Marina erioed a dwi mor falch o weld y trac yma yn cael y sylw, mae’n ei haeddu, yn ogystal â’r campwaith o albwm Electra Heart yn taro rhif un ym Mhrydain.

Mewn ychydig eiriau; mae’r gân yma yn dda, dda, dda iawn.

5. Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen

Cân ein cenhedlaeth.

4. Controversy – Natalia Kills

Natalia Kills, heblaw am Lady GaGa, ydy fy mherfformiwr gorau erioed. Cafodd ei halbwm Perfectionist a’i senglau eu hanwybyddu cymaint fel ei fod yn brifo. Ond newidiodd hynny pan ryddhaodd Kills sampl o’i halbwm 2013, Trouble, ar-lein gyda Controversy. Mae gan y trac yma deimlad tebyg iawn i Azealia Banks ac mae’n anhygoel. Gwranda arno. Cara ef.

3. I Knew You Were Trouble – Taylor Swift

Gallaf weld Taylor Swift yn eistedd i lawr ac yn penderfynu: ta waeth ei bod hi newydd droi’n pop byblgym arnom ni, bydda hi nawr yn ceisio ychydig o dubstep. “Taylor Swift a dubstep?!” bloeddiodd pawb, “Rhy wahanol. Ddim. Am. Weithio.” Wel, pa mor anghywir oeddem ni? Erioed wedi amau ti Taylor. Erioed.

2. Brokenhearted – Karmin

Doeddwn i ddim yn gwybod pwy oedd Karmin na o ble oeddent cyn y trac yma ond mae’n pop mor heintus ac mor wych nid allai ei anwybyddu. Perffeithrwydd pop o bosib? Agos iawn byddwn i’n ei ddweud.

Ac felly, ar ôl 20, cân rhif 1 2012 ydy…

1. 212 – Azealia Banks

Ers i mi glywed y gân yma dwi wedi gwybod mai hwn oedd cân 2012. Mae yna rywbeth hanfodol gwych amdano, bod hyn y curiad Lazy Jay neu arddull rapio llawer rhy ymlaciol Azealia. Gallai hwn fod y cân mwyaf sydyn a garw dwi erioed wedi’i glywed. Ond dwi’n ei garu. Ac ar ôl blwyddyn o wrando arno, dwi’n gwybod yr holl eiriau. Felly pam ddim sialensio fi i frwydr rapio, dwi’n herio ti. Ond dim ond y cychwyn ydy 212 i Azealia, gallaf weld hynny nawr. Ac am gychwyn ynte?

Canmoliaeth Arbennig:

Mirrors – Natalia Kills

Oherwydd roedd rhaid i mi gael sôn am fy nghân gorau. Gwranda, os ti erioed wedi clywed y gân yma yna dyma fydd y peth mwyaf anhygoel fyddi di’n clywed erioed. O’r gitarau i’r ffordd mae Natalia Kills yn canu’r gytgan, mae hwn yn pop ar ei orau gwych.

DELWEDD: Chez Nectarine

Erthygl Berthnasol: National Music Day

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Gwybodaeth – Diddordebau

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl