30 Cân Y Flwyddyn: 30-15

English version // Yn Saesneg

Yn amlwg, cafodd cerddoriaeth ei ryddhau yn ystod y 12 mis diwethaf  rydym ni wedi penderfynu ei alw’n 2013. Bron mor amlwg â’r pwynt diwethaf, cafodd cerddoriaeth ei ryddhau dros y flwyddyn ddiwethaf oedd yn well nag eraill. Yn debyg hefyd, cafodd cerddoriaeth ei ryddhau dros y flwyddyn ddiwethaf nad oedd cystal ag eraill o lawer. Roedd rhai caneuon yn ofnadwy ac yn gwneud i ti deimlo anobaith am ddyfodol cerddoriaeth: The Fox yn bennaf.

Llynedd roedd yna tua 21 o ganeuon oedd yn haeddu cael eu galw’n caneuon y flwyddyn. 212 oedd y gân gorau i gael ei ryddhau yn 2012 yn amlwg. Eleni, fel y gwelir, mae yna 30 o ganeuon. Dydy’r pethau yma fel arfer ddim yn dilyn patrwm o gwbl; nid yw’n ffaith bod cerddoriaeth well wedi cael ei ryddhau yn 2013 nag yn 2012 ond dwi ddim yn meddwl ei bod hi’n  gamgymeriad bod Natalia Kills, Lady Gaga, Katy Perry a Britney ‘Goddamn’ Spears wedi dewis rhyddhau eu halbymau’r flwyddyn hon (rhai yn well nag eraill). Dwi ddim am gynnwys Beyonce yn hyn gan ei bod hi’n Beyonce ac yn cael gwneud beth bynnag mae hi eisiau gan nad yw hi’n berson syml o’r ddaear hon.

Gan nad wyt ti eisiau sgrolio lawr tudalen gwe enfawr yn llawn 30 o baragraffau am ba mor wych ydy caneuon (wyt ti?), felly dyma i ti (MEWN TREFN WRTHDRO) 30 cân y flwyddyn; rhifau 30-15.

Tyrd rŵan Beyonce, nid yw mor anodd â hynny i ryddhau cân.

30. Disco Love – The Saturdays

Mae’n ymddangos bod The Saturdays wedi bod yn llwyddiant eleni; cawsant sengl rhif un cyntaf (gyda help Sean Paul, yn anffodus), maent wedi sefydlu eu hunain gyda’r ail sengl Gentleman – er ei fod yn rhy wych i lwyddo – a rhyddhau’r drydedd sengl fwy cyfeillgar i’r radio, ac yn well yn ei hun, cyn i’r albwm ollwng. Ac fe ffaelodd ychydig ond ta waeth. Mae Disco Love yn un o’r senglau Saturdays gwell ac fe lwyddodd i helpu nhw adennill ychydig yn y siartiau yn cyrraedd rhif 4. Roedd y fideo yn ofnadwy. Mae yna resymau bod ffasiwn y 70au, 80au a 90au yn aros yn y gorffennol.

29. Blind – Hurts

Efallai dy fod di’n adnabod Hurts o’r gân Calvin Harris swynol yna aeth i rif un cwpl o wythnosau yn ôl. Hyd yn oed cyn hynny, roedd Hurts ychydig yn fwy (dim ond ‘ychydig’)  anhygoel yn nhermau’r byd pop. Roedd yr albwm cyntaf yn eithaf llwyddiannus ond roedd yna ddisgwyliadau mawr am ei ddilyniant. Roedd yr albwm yn 6/10 cadarn, gad i ni fod yn onest, ond beth oedd yn sefyll allan fwy  oedd y trac yma; Blind. Cerdd wych i ramant wedi ffaelu – bron yn ddrwg  – mae Hurts yn pledio arnat ti i ‘Cut out my eyes and make me Blind’. Yn amlwg paid gwrando arnyn nhw neu byddi di’n cael dy arestio.

28. Royals – Lorde

Roedd Neon Jungle – grŵp byddi di’n dod i adnabod ymhellach i lawr y rhestr – wedi gwneud fersiwn o’r gân yma ar ryw wefan yn yr haf. Cafodd ei recordio cyn i neb hyd yn oed glywed am Lorde yn y DU ond oedd yn creu cynnwrf yn yr Unol Daleithiau. Ychydig fisoedd wedyn, ac mae Royals wedi bod yn rhif un yn yr Unol Daleithiau am tua 12 mlynedd ac roedd yn rhif un yma hefyd. Pwy sydd ar fai? Wel Lorde yn amlwg, am greu cân gaethiwus am sut mae cymdeithas yn cael ei dinistrio gan ffordd o fyw pop modern. Yna Capital FM am ladd y gân. Ac o’r diwedd Neon Jungle, oherwydd, gad i ni fod yn onest, mae fersiwn nhw o’r gân ychydig yn rhy dda.

27. Chocolate – The 1975

Weithiau yn ystod y flwyddyn efallai byddi di’n clywed cân ar Radio One. Cân dda iawn. Efallai dy fod di’n meddwl ‘Hmmm, dwi’n hoffi’r gân yma ond mae popeth yn ymddangos ychydig yn rhy “indi” i fachu’r cyhoedd ond o leiaf dwi’n ei hoffi.’ Ac yna mae’r gân yn cyrraedd y siartiau, ac mae pawb yn mynd yn wallgof ac yn sydyn mae The 1975 efo albwm rhif un a ti’n sylwi dy fod di wedi cael dy dwyllo. Da iawn pawb.

26. Hold On We’re Going Home – Drake ft. Majid Jordan

Cymaint â’r tebygrwydd ei fod eisiau ei wadu, mae Drake yn seren bop a’r gân yma yw’r gân gorau mae wedi recordio erioed. Ydy hyn am fod y gân wedi cael ei gynhyrchu’n brydferth gydag emosiwn o’r galon yn tywallt allan i’r geiriau gan Drake? Neu am nad yw’n rapio ynddo? Dewis anodd.

25. I Was A Fool – Tegan and Sara

Yn ôl pob sôn, cyn iddynt fynd yn ‘pop’ i gyd, rhyddhaodd Tegan and Sara saith albwm. Ond mae’r albwm diweddaraf, Hearthrob, yn cynnwys cydweithio gyda’r Greg Kurstin anhygoel, yn tynnu’r genethod i mewn i fyd ysblennydd pop-trydan ac yn cynnwys caneuon cryf fel Closer a hefyd adegau mwy isel ac arbennig fel y gân yma.

24. Unconditionally – Katy Perry

Roedd llawer o bobl wedi cael eu synnu pan ryddhaodd Katy Perry ei thrydydd albwm, Prism, eleni. Yn rhannol am nad oedd hi wedi sôn amdano nes tua mis Mehefin ac oherwydd nad oedd yn llawn emosiwn o boen ôl-ysgariad fel yr oedd pobl wedi’i ddisgwyl. Mae Katy Perry yn gadael y golau disglair i mewn ar Prism ac mae darnau mwyaf hyfrydol yr albwm yn y baled o’r galon yma gyda’r llais yn y llefydd iawn i gyd. Ac yn swynol hefyd, mae hynny’n help.

23. La La La – Naughty Boy ft. Sam Smith

Fe enillodd Naughty Boy arian ar Deal or No Deal un tro i ariannu ei waith cynhyrchu. A nawr mae wedi cael rhif un gyda’r diwn ymlaciol gwallgof yma gyda Sam Smith, sydd newydd ennill Gwobr Dewis y Beirniaid y Brits, felly disgwylia glywed un neu ddau o bethau ganddo. Felly, ar y cyfan, rhaid diolch i Noel Edmonds am un o ganeuon gorau’r flwyddyn. Diolch, Noel.

22. Perfume – Britney Spears

Y brif broblem efo Britney Spears yw nad yw hi bellach yn berson; dim ond robot ydy hi sy’n ffrydio unrhyw gân, geiriau a phersawr mae ei label yn mynnu. Dim ond robot sy’n cerdded, siarad ac yn edrych ychydig yn farw ar y tu mewn ydy hi. Byddai’n llawer mwy trist ac yn llawer mwy buddiol i Britney os bydda hi’n rhyddhau caneuon drwg (mae’r albymau bob tro’n llenwad, ti’n gwybod bod hyn yn wir). Mae’r faled Sia prydferth yma yn atgyfnerthu bod yr awtomasiwn yma sy’n parhau i gael ei adnabod fel Britney Spears, weithiau, yn gallu ffrydio cân wych pan mae gofyn am hynny.

21. Applause – Lady Gaga

Lady Gaga ydy’r seren bop gorau yn y byd pan fydd hi’n llwyddo i gael pethau’n iawn. Un peth wnaeth ddim llwyddo oedd ARTPOP, ei halbwm diweddaraf. Yn addo gwaith hybrid o gelfyddyd a cherddoriaeth pop, cyflwynodd Gaga albwm pop-EDM eithaf safonol gyda champwaith achlysurol (gweler G.U.Y, MANiCURE, Gypsey a Dope) ond roedd yr ymgyrch a Gaga ei hun yn canolbwyntio llawer gormod ar y ffans craidd caled ac yn gwylltio pawb arall yn y canol. Ond doedd dim na neb yn gallu tynnu o’r adeg yna pan glywes di sengl gyntaf Gaga mewn 2 flynedd yn blastio allan o’r radio. Os oes yna un peth llwyddodd Gaga i wneud eleni, yna Applause oedd hwnnw.

20. Rock’N’Roll – Avril Lavigne

Mae Avril Lavigne yn parhau i fod yn anhygoel o ôl-fodern gyda rhyddhad ei senglau. Mae’r gân yma yn cyfeirio at un o’r llinellau gorau mewn cerddoriaeth pop erioed (ti’n gwybod y llinell o Girlfriend mae pawb yn ei ddweud drosodd a throsodd) ond yn cynnwys un o’r  curiadau, penillion a chytganau mwyaf bachog yng ngyrfa Lavigne.

19. Hard Out Here – Lily Allen

Nawr doeddet ti ddim yn disgwyl hyn oeddet ti? Yn ffres o’i llwyddiant fel y ferch canu John Lewis blynyddol, dychwelodd Lily Allen mewn arddull ffasiynol a dadleuol gyda’r cynhyrchiad Greg Kurstin yma yn parodïo’r holl Robin Thicke yma ym myd cerddoriaeth. Mewn blwyddyn llawn delweddau sydd yn diraddio ac yn rhywioli merched, mae’r gân ei hun yn chwa o awyr iach.

18. The Apple – V V Brown

Weithiau mae’r llwyddiant gorau yn dod o fethiant parhaol. Dyma oedd yr achos i V V Brown, yn ôl yn 2009 roedd ei chân Shark In The Water yn anhygoel ond ddim yn cael ei werthfawrogi ac fe bylodd allan o olwg yn paratoi ei halbwm newydd. Gan nad gynhyrchwyd yr albwm hwnnw bu iddi adael y label, aeth Brown yn annibynnol a throi beth sydd fel arfer yn ddiwedd ar yrfa artist a llwyddodd i roi anadl bywyd i mewn i’w cherddoriaeth. Mae ei halbwm Samson and Delilah yn hyfrydwch electronig tywyll a chnawdol a’i ail sengl, The Apple, yn sianelu Grace Jones ac mae Brown yn synfyfyrio am ei hannibyniaeth dros guriadau Ffrangeg. Stwff hyfrydol.

17. Come and Get It – Selena Gomez

Unwaith yn rhan o fand oedd yn Selena Gomez a rhyw ddynion eraill dienw nad oedd byth yn cael eu gweld na’u clywed, aeth Gomez ar ben ei hun eleni gyda chân gafodd ei wrthod gan Rihanna. Yn rhoi’r mwyafrif o’r byd ar dân gyda’i guriadau bhangra bachog a pherfformiad lleisiol perffaith, roedd ymgais Selena ar lwyddiant prif lif wedi cychwyn ac roedd yr albwm yn wych, oedd yn syndod.

16. American Girl – Bonnie McKee

Seren bop-roc oedd wedi ffaelu yn y gorffennol a bellach yn ysgrifennwr caneuon ysblennydd ar gyfer y rhan fwyaf o ganeuon gorau Katy Perry, aeth Bonnie McKee ar ben ei hun eleni gyda sengl ffres a bachog cyntaf yma. Er nad aeth y fideo cameo selebs yn firal fel oedd y bwriad, llwyddodd McKee i gael y bobl gywir i wrando gyda’r rhyddhad cyntaf eithriadol yma yn barod am ei hail albwm unigol flwyddyn nesaf.

15. C O O L – Le Youth

Mae Cassie yn seren bop oedd wedi’i hanghofio ac mae ei jam araf 2000 a rhywbeth Me & U wedi cael ei ailwampio ar gyfer 2013 gan y DJ Prydeinig Le Youth yn gynharach yn y flwyddyn. Er mai dim ond 20 eiliad o’r gân ei hun sy’n cael ei ddefnyddio, yr 20 eiliad gorau ydynt ac mae’n werth gwrando arno er mwyn darganfod faint o adnewyddiad oedd y gân wreiddiol ei angen.

Cadwa olwg allan am weddill caneuon gorau 2013!

Delwedd: popdust

Erthygl Berthnasol: The 12 Songs You Need To Hear

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Gwybodaeth – Diwylliant

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl