5×60 Porth

DyddLlun       “Yn y Parth” iddisgyblion Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) amser cinio

                        Pêl droed i Fechgyn arôl ysgol

                        Dawnsio Stryd ar ôlysgol

DyddMawrth  “Yn y Parth” iddisgyblion Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) amser cinio

                        Erobeg a Ffitrwydd i Ferchedar ôl ysgol

DyddMercher Pêl droed, rygbi ac “Yn yParth” amser cinio

                        Tenis ar ôl ysgol

DyddIau         Aml-chwaraeon amser cinio

                        Athletau ar ôl ysgol

DyddGwener  Aml-chwaraeon amser cinio

                        Pêl-fasged ar ôl ysgol               

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl