Achlysur Arddangos “Comic-Ton” yn Ffatri Roc Tonyrefail

AchlysurArddangos “Comic-Ton” yn Ffatri Roc Tonyrefail

Roedd yn ddydd Gwener i’w gofio yng Nghlwb y GweithwyrTonyrefail dros y Pasg. Arddangosodd bobl ifainc eu talentau cerddorol yn ystodachlysur  diwedd blwyddyn y Ffatri Roc,”Comic-Ton”. Roedd y gynulleidfa, llawn teuluoedd, ffrindiau achefnogwyr brwd y byd cerddoriaeth, wrth eu bodd.

Cafodd yr achlysur “Comic-Ton” ei drefnu am ytro cyntaf y llynedd yn rhan o ddarpariaeth yn ystod y gwyliau GwasanaethYmgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid. Roedd yn gymaint o lwyddiant, fe wnaethcyfranogwyr ofyn am un arall eleni. Gwnaeth aelodau’r Ffatri Roc gael profiadgwerthfawr o osod y set, gwirio sain a chwarae ochr yn ochr â bandiauprofiadol; Pilgrim, The Counterfits, The Whiskey Outlaws, The Libertiesac Elk Redemption, oll yn chwarae am ddim. Yn ogystal â sioe gerddorolarbennig i’r holl deulu, roedd hen gomics, paentio wynebau, stondinau crysau-ta phosteri ac ardal gweithgareddau i blant iau.

Roedd perfformwyr y Ffatri Roc yn cynnwys; RachelJenkins, Megan Lewis, Bradley Beeke Adam Evans (yn y ‘The Counterfits’ hefyd)ac Alisa Roberts. Yn ogystal ag aelodau’r band; Paige Cooper, Rhydian Francis,Joe Thomas a Calum Cooper o’r “The Fretless”. BradDickenson, Anwen Francis a Josh Evans o “Hang 11” acWilliam Pothecary, Ethan Duck ac Alex Pothecary o “ThePitchforks” – ewch i glywed eu cân newydd “PlayingAround” ar wefan Soundcloud.

Cafodd gwobrau raffl eu rhoi gan aelodau caredig ygymuned, ac ocsiwn o grysau-t a mygiau a oedd wedi’u creu’n arbennig i’r achlysurgan Liquid Bacon. Fel pob achlysur yn y Ffatri Roc, aeth yr holl elw, £550.00,at elusen ‘The Teenage Cancer Trust’ Hoffai Gwasanaeth Ymgysylltu aChyfranogiad Ieuenctid yn Ysgol Tonyrefail ddiolch i’r Gwasanaethau Diwylliannol am eu cymorth gwerthfawr, pob band, cerddor,ffrindiau a theuluoedd a gefnogodd y bobl ifainc, talentog yn yr achlysur. #TeamTon

Mae’r Ffatri Roc yn weithdy tiwtora cerddoriaeth i boblifainc rhwng 11 a 24 oed, sydd â diddordeb dysgu offeryn neu eisiau rhoi bandat ei gilydd. Wedi’i ariannu’n rhannol gan Wasanaethau Diwylliannol RhCT, mae’rsesiynau yn rhan o raglen Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ynYsgol Tonyrefail sy’n digwydd 12pm – 3.30pm bob brynhawn Sul yng Nghlwb yGweithwyr Tonyrefail.

Felly, os ydych chi’n gerddor, eisiau dysgu sgiliaunewydd neu gwrdd â ffrindiau newydd, dewch i’r Ffatri Roc. Mae’n cynnig llepenodol i ddysgu am bob agwedd o berfformio, gyda digon o gyfleoedd i gaelprofiad o drefnu, sefydlu set a chwarae o flaen gynulleidfa.

Mae gweithdai’r Haf yn digwydd 12pm – 3.30pm yn y Ffatri Roc bob dydd Sul o 8 Mai 2016.Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctidar 01443 678165

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl