Adborth Eich Llais

Wnaethom ni ymweld â disgyblion yn Ysgol Gyfun Treorci i ofyn iddynt am adborth ar arolwg Eich Llais. Dyma beth oedd ganddyn nhw i’w ddweud.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl