Adolygiad: DVD Shrek The Musical

English version // Yn Saesneg

Dwi’n 99.9% yn sicr bod pawb wedi clywed am Shrek. Pedwar ffilm, ffilm sgil-gynnyrch, dwy sioe 4D Stiwdios Universal, DVD’s arbennig, a nawr mae gen ti ‘Shrek The Musical’.

Y peth cyntaf i mi feddwl oedd “sut mae hyn am weithio?” Wedi’r cwbl, nid oes llawer o ganeuon yn unrhyw un o’r ffilmiau Shrek. Ond ar ôl gwylio’r DVD, dwi’n deall yn iawn. Mae’r DVD yn berffaith i’r bobl nad oedd yn gallu gweld y sioe ar Broadway yn Efrog Newydd, ond yn lle hynny gall wylio ef yng nghysur dy gartref.

Mae’r sioe yn cynnwys y cymeriadau adnabyddus ti wedi dysgu i garu o’r ffilmiau annwyl ac efo 17 o ganeuon newydd gyda nodwedd arbennig o lyfr canu sydd yn cynnwys 7 cân i ti a dy deulu gael canu ynghyd â nhw. Mae’r sioe yn dilyn yr un stori â’r ffilm gyntaf ond gydag ychydig o newidiadau.

Mae’r DVD yma yn berffaith i unrhyw ffan Shrek ac yn berffaith am noson DVD i’r teulu. Mae i’w gael ar DVD a Blu-Ray a dwi’n awgrymu’n gryf dy fod di’n gwneud hwn yn un o’r pethau cyntaf ti’n ei brynu yn 2014 – dwi’n siŵr byddi di’n ei wylio drosodd a throsodd gyda’r teulu pan nad oes dim ar y teledu.

DELWEDD: entertainment-focus

Erthygl Berthnasol: Review – Shrek Halloween: Scared Shrekless

Gwybodaeth – Creu Ffilm ac Animeiddio

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl