Adolygiad: F1 2014

English version // Yn Saesneg

F1 2014

Ar gael ar yr Xbox 360 (y consol cafodd ei adolygu arno), PS3 a Steam.

PEGI: 3+

Ar ddydd Gwener 17 Hydref mae Codemasters yn lansio’u gêm Formula 1â„¢ 2014  ar gyfer yr Xbox 360, PS3 a PC. Gyda newidiadau rheolau ar gyfer tymor 2014, roedd ffans yn disgwyl gêm wedi’i ddiweddaru, gyda sawl newidiad yn y chwarae gêm a dulliau gêm. Dwi wedi cael gafael ar y gêm yn fuan drwy CLIC a dyma fy adolygiad.

Gyda thymor 2014 daeth sawl newid rheol, fel y newid o injans V sy’n sugno’n naturiol, i injans V6 wedi’i wefru’n tyrbo. Hefyd, mae’r cyflwyniad o’r ERS (Systemau Adferiad Egni) wedi cael effaith mawr, gan fod y ceir nawr yn cael 160bhp o egni trydanol wedi’i ailgylchu. Mae erodynameg ostyngol a rheolau newydd ar ddyluniad car wedi gwneud newidiadau mawr i olwg y car hefyd.

Ar y cyfan, mae’r newidiadau wedi cael eu trin yn dda gan Codemasters, gyda model ffiseg wedi’i ddiweddaru. Mae hyn, yn ei dro, yn arwain at chwarae gêm well, gan fod y rhai sydd yn chwarae’r gêm yn gwybod am y sawl broblem (yn nodedig, y broblem pod ochr), a byddi di’n falch o wybod fod y rhain wedi cael eu datrys.

Mae yna ychydig o newidiadau bach i’r Deallusrwydd Artiffisial (AI) o F1â„¢ 2013. Maent bellach yn fwy ymosodol a byddant yn gwneud ymgais i basio i mewn i gorneli, ac ar y syth. Ond, fel gyda’r mwyafrif o gemau rasio, maent yn hynod o ddifflach oddi ar y lein, ac yn araf ac yn ddiog trwy’r ychydig gorneli cyntaf. Mae hyn yn siom, gan fod llawer o ffans F1 eisiau efelychiad o fewn y gêm, ac mae’n bosib ennill 5-6 lle trwy’r gornel gyntaf, hyd yn oed ar y lefel anoddaf.

Mae’r gosodiadau ceir i’w weld yn debyg iawn i’r system yn y gemau F1â„¢ cynt gan Codemasters, gyda’r unig newidiadau yn cael eu hadlewyrchu o’r tymor 2014. Er esiampl, mae cymarebau gêr wedi’u rhagosod yn y gêm nawr, ac nid all newid hyn, ynghyd â defnyddio ERS. Yn siomedig, nid yw’n ymddangos bod y gosodiadau yn cael dim, neu ychydig iawn, o effaith ar berfformiad y car o brofi, gan mai dim ond tua 1-2 degawd o eiliad i bob lap mae’n gallu arbed.

Bydd gadael allan y Prawf Gyrrwr Ifanc yn gwneud llawer o ffans y gêm yn hapus, yn lle digwyddiad 2 ddiwrnod lle mae’n rhaid dysgu’r gêm o’r cychwyn, rwyt ti nawr yn cael yr opsiwn i wneud prawf gwerthuso ar gychwyn y gêm. Yn hyn, byddi di’n cael dy daflu yn syth i mewn i ras 1 lap, ac ar ôl hyn, bydd y gêm yn awgrymu’r lefel anhawster dylet ti chwarae, yn ymwneud â dy berfformiad.

Gydag ychwanegiad anhawster ‘Hawdd Iawn’, bydd rhai newydd i’r gêm ddim yn cael trafferth i geisio dal i fyny. Mae yna opsiwn i wrthod hyn, felly os nad yw’n cael y lefel yn iawn i ti, mae gen ti’r opsiwn i’w addasu i’w wneud yn haws neu’n fwy anodd. Yn ychwanegol i hyn, mae posib anwybyddu’r argymhelliad yn gyfan gwbl, a dewis lefel anhawster dy hun.

Nid yw’r raffeg yn annhebyg i rai F1â„¢2013. Bydd hyn yn gwneud chwaraewyr y gêm yn hapus, gan fod y gêm yna yn ddymunol iawn yn esthetig, ac mae’r nodwedd yma wedi cael ei barhau. Mae’r golau wedi’i wella ar y ‘Rasys Nos’ a dydy’r ceir ddim yn tywynnu bellach, ond maent yn edrych yn realistig iawn.

Mae’r ychwanegiadau newydd i’r modd gyrfa yn eithaf diddorol. Mae yna bellach opsiwn am dymor rasio 7,12 neu 19 llawn. Mae hyn yn ddelfrydol i’r rhai sydd yn prynu’r gêm, ond ddim eisiau rasio tymor llawn. Efallai nad ydynt yn ffans mwyaf F1. Dydy’r chwarae gêm graidd yn y modd gyrfa ddim wedi newid, ac mae cynigion contract gan dimau eraill yn ymddangos ar hap, ac yn anghysylltiol i berfformiad y tymor. Yr unig eithriad ydy’r nodwedd gwrthwynebydd ar ddiwedd y tymor, ble rwyt ti’n enwi gwrthwynebydd, ac os wyt ti’n ennill, ti’n cael cyfle i gymryd ei le ar ei dîm.

Mae modd senario hefyd wedi newid, gyda senarios yn cael eu categoreiddio mewn anawsterau, o ‘Hawdd Iawn’ i ‘Anodd’. Golygai hyn bod y modd gêm yn hygyrch i holl chwaraewyr y gêm, os ydynt yn chwarae am y tro cyntaf, neu wedi hen arfer chwarae F1.

Ar hyn o bryd, ni allaf adolygu’r profiad ar-lein, ond byddaf yn postio diweddariad unwaith bydd y gêm wedi’i ryddhau’n swyddogol, yn amlinellu’r newidiadau mewn chwarae gêm ar-lein.

Ar y cyfan, mae Formula 1â„¢ 2014 yn welliant ar y gemau F1â„¢ cynt gan Codemasters, a byddwn yn ei awgrymu, ac yn rhoi 8/10 iddo.

DELWEDD: codemasters

Gwybodaeth  – Chwarae Gemau Cyfrifiadur

Gwybodaeth – Chwaraeon Modur

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl