Adolygiad: Russell Howard

English version

Russell Howard
Right Here Right Now
Nos Iau 4 Chwefror 2011
Arena Ryngwladol Caerdydd

Os wyt ti wedi’i weld mewn sioeau fel Mock The Week, Live At The Apollo a’i sioe ei hun Good News, byddet yn gwybod sut fath o gomedwr ydy Russell Howard: ceisio ffeindio’r pethau hapus mewn bywyd, ac yn rhwygo’r pethau sydd yn ei gythruddo i ddarnau mewn ffordd ddoniol.

Croesawyd y dyn o Fryste i’r CIA gyda rhu o gymeradwyo wrth iddo gyrraedd gyda gwen a breichiau agored. Ar l ychydig helo, neidiodd yn syth i mewn i’w sioe.

Ni oedd unrhyw gwestiynau am fywydau’r rhes flaen, oedd yn syniad da dwi’n meddwl. Yn lle hyn roedd ei sioe yn cynnwys deunydd am Gaerdydd (llongyfarch y person feddyliodd am gael sachau eistedd yn y brif lyfrgell yn hytrach na chadeiriau), ei gasineb o Justin Bieber a Twilight, a’r Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Fel yn rhai sgetsau o’i sioe teledu, mae’n sn am ryw eithaf lot. Roedd un rhan o’i sioe yn cynnwys monolog o brofiadau rhyw orffennol, oedd yn annifyr iddo ef, ond yn hwyl i ni

Esiampl o hyn ydy pan wnaeth ei frawd ag ef fynd i Thailand ac wedi cael eu perswadio i fynd i “gm ping-pong” (roedd y dynwared o’r person oedd wedi perswadio nhw i fynd yr un mor siriol).

Roedd hyd yn oed rhan fach Russell Howard’s Good News ar gychwyn yr ail ran, lle darllenodd ychydig o stwff am y ‘ninja o Norwich’. Ffynci.

Yna eisteddodd, cododd ei Macbook Pro a darllen rhestr roedd wedi’i wneud am y pethau gorau mewn bywyd. Achosodd hyn y chwerthin mwyaf o’r holl sioe, yn ganlyniad ohono yn dangos i’r gynulleidfa’r thong roedd yn gwisgo. Neis.

Yn annhebyg i’r mwyafrif o gomediwyr ‘stand-up’ eraill, roedd encr Howard yn fwy o gyfnod cwestiwn ac ateb anffurfiol, gyda’r cwestiwn cyntaf yn “wnei di briodi fi?”, ac atebodd byddai’n ei chael yn anodd dweud wrth ei gariad (rhywun mae’n sn amdani yn aml) ei fod yn priodi merch o sioe fyw am ei bod yn ben-blwydd arni. Digon teg.

Gofynnwyd wedyn pwy fyddai’n ennill rhwng Cymru a Lloegr yn y gm agoriadol Chwe Gwlad, ac atebodd “Roeddwn i’n meddwl dy fod di’n siarad am chwaraeon go iawn”. Bu llawer o fwio i hyn, er mewn ysbryd da. Gorffennwyd y cwestiynau gyda merch yn gofyn iddo am gwtsh, a derbyniodd.

Roedd hi’n hawdd gweld nad yw’n arbenigwr ysgrifennu sioeau yn unig. Mae Howard yn wych gyda chyfranogiad cynulleidfa.

Wrth iddo orffen y sioe o’r diwedd, dywedodd roedd hyn yn anodd iawn gwneud, dywedodd pawb ffarwel yn yr un ffordd a gafodd ei groesawu. Roedd hi’n glir fod pob aelod o’r gynulleidfa wedi mwynhau’r sioe, a gallet ddweud fod Howard wrth ei fodd yn perfformio’n fyw.

Ar y cyfan, anhygoel. Dwi’n lwcus iawn nid yn unig am mai Russell Howard oedd y sioe gyntaf byw i mi fynd iddo, ond yn lwcus iawn iddo fod am ddim (a diolch i CLIC am hynny).

www.russell-howard.co.uk

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl