Adolygiad: The Inbetweeners

English version

Mae The Inbetweeners yn gyfres teledu sydd yng nghalon pawb, yn enwog am ei hiwmor, a dyw’r ffilm Inbetweeners dim gwahanol.

Yn ystod y ffilm fedra i ddim cofio treulio mwy na 30 eiliad ddim yn chwerthin.

Mae’r ffilm ar gyfer oedran 15 sydd, dwi’n credu, yn deg o feddwl am y cynnwys ynddo.

Ceir action gwych gan rhai o’r sr ac maent wedi cadw o fewn rl y cymeriadau rydym wedi tyfu yn adnabod a charu.

Mae’r plot yn cychwyn gyda’r bechgyn newydd orffen eu harholiadau ac wedi gadael yr ysgol. Bron yn syth rydym yn gweld Carly yn gorffen efo Simon. Mae ei ffrindiau yn penderfynu mai’r peth gorau i wneud ydy mynd ar wyliau i Falia, Crete, ble maent yn cyfarfod gyda llety o safon ‘amheus’.

Pan mae Simon yn darganfod fod Carly hefyd yn Malia, yn lle ceisio cael drosti mae’n meddwl fod angen ei ennill yn l, gan ei fod yn credu mai tynged ydyw. Cafodd hyn ei brofi fel arall, ond dyw hyn ddim yn stopio’r awydd o fod efo hi eto. Tra yno maent yn cyfarfod pedwar merch i wneud y plot yn llawer mwy diddorol.

Yn fy marn i mae hwn yn hawdd yn un o’r pum ffilm fwyaf doniol erioed a byddwn yn rhoi pum seren allan o bump iddo heb amheuaeth.

The Inbetweeners Movie ar Film 4(linc yn cynnwys fideo gydag iaith gref)

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl