Adolygiad: WWE Live

English version // Yn Saesneg

Cefais gyfle yn ddiweddar i fynd i wylio WWE Live yn Arena Motorpoint Caerdydd.

Yn ystod noson o gyffro di-stop, cafwyd perfformiad cofiadwy gan  Seth Rollings, Rusev, Big Show a Dean Ambrose.

Ar y llaw arall, trist oedd gweld na allai sr fel John Cena, Randy Orton a Kane fynychu yn sgil ymrwymiadau eraill.

Perfformiad bychan oedd hwn, felly ni newidiwyd y teitlau yn ystod y sioe. Fodd bynnag, parhaodd holl frwydrau cyfredol y taflwyr codwm.

Roedd awyrgylch y digwyddiad yn drydanol, roedd y dorf yn lloerig bost trwy gydol y sioe, ac fe wnaeth hynny ychwanegu hyd yn oed rhagor at atgofion o nos wych.

Er bod llawer o’r dorf yn siomedig na ddaeth John Cena, Randy Orton a’u tebyg, roeddent yn falch o gael gweld doniau’r dyfodol megis Big Show, Paige, Seth Rollings a Dean Ambrose.

Fe wnaeth Dean Ambrose a Seth Rollings ymladd mewn Gornest Stryd, sef prif ddigwyddiad y noson. Fe wnaeth yr ornest bara oddeutu hanner awr, a gwelwyd Seth a Dean ill dau yn cael eu taflu at fwrdd; fe roddodd Dean gurfa go iawn i Seth yn ystod y rhan fwyaf o’r ornest, ac fe wnaeth Seth ddefnyddio symudiad ‘curb-stomping’ yn erbyn Dean hanner ffordd trwy’r frwydr.

Hon oedd fy hoff ornest ar y noson, nid yn unig oherwydd mai Dean Amrbose yw un o fy hoff daflwyr codwm ar hyn o bryd, ond oherwydd mai gornest stryd oedd hi. Hon oedd yr ornest fwyaf cyffrous ac egniol o’r cyfan. Fodd bynnag, rhaid canmol yr holl daflwyr codwm am eu perfformiad anhygoel.

Gwerthwyd yr holl docynnau, oedd yn dipyn o syndod o gofio nad oedd y digwyddiad yn cael ei recordio ac absenoldeb rhai o’r doniau amlycaf. Er mai hwn oedd pedwerydd gwaith i mi fynd i weld digwyddiad WWE (mewn arena), yn sicr, buaswn yn mynd eto, ac rwy’n gobeithio mynd pan fydd eu taith Ewropeaidd yn cychwyn eto yn Ebrill.

Dyma bencampwyr presennol WWE:

  • Pencampwr Pwysau Trwm y Byd WWE – Brock Lesner
  • Pencampwr Rhyng-gyfandirol WWE – Dolph Ziggler
  • Pencampwriaeth Unol Daleithiau’r America WWE – Rusev
  • Pencampwyr Tm Tag WWE – Gold/Stardust
  • Teitl WWE Divas  – AJ Lee

Y PPV nesaf yw Cyfres y Goroeswyr.

Mae rhagor o newyddion a dyddiadau gornestau ymaflyd codwm ar gael yn WWE.com.

Mae livenation.com yn cynnwys manylion rhagor o ddigwyddiadau a’u dyddiadau, a gellir edrych ar wefan Arena Motorpoint i weld beth sy’n digwydd yno.

Mwynha!

DELWEDD: wrestlezone

Erthygl Gysylltiedig: Radical Review: Dragon Pro Wrestling Live! 05/10/14

Gwybodaeth – Gigs, Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl