Swyddogion Ymgysylltu a Chynnydd Ieuenctid

Rydym yn dîm o 4 Gweithiwr Ieuenctid cymwys ar draws RhCT sy’n cwmpasu Cymoedd Rhondda Fawr a Rhondda Fach, Cymoedd Cynon, Cymoedd Taf ac Ely.

Rydym yn cynnig cefnogaeth IAG (Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau) a 121 i bobl ifanc 16-25 oed i fynd i’r afael â materion fel: perthnasoedd, digartrefedd, iechyd meddwl, materion teuluol, hunaniaeth, addysg a chyflogaeth. Gallwn gwrdd â chi yn y coleg / ysgol, mewn lleoliad cymunedol neu sgwrsio trwy alwad ffôn, neges destun neu Zoom.

Rydym yn rheoli’r Fforymau Ieuenctid sy’n grymuso ac yn cefnogi pobl ifanc i gael llais yn eu cymuned a Sir RhCT.
Rydym yn cyflwyno gweithdai yn seiliedig ar faterion a sesiynau Galw Heibio IAG mewn Colegau

Edrychwch isod i weld pwy ydyn ni a ble rydyn ni’n gweithio:

 • Gorchuddio Gwm Cynon
 • Gweithdai a Galw Heibio yng Ngholeg Y Cymoedd Aberdâr
 • Fforwm Ieuenctid Cynon
 • Cefnogaeth 121
 • Sesiynau gwaith ieuenctid ar y stryd ar draws Cwm Cynon
 • Clwb Ieuenctid Rhithwir Cynon
 • Galwadau cymunedol wythnosol ar gyfer pobl ifanc 16+
 • Cysylltwch â Rhys ar 07484130418 neu Shauna ar 07887450746

This image has an empty alt attribute; its file name is Naomi-Picture.jpg
Naomi
 • Gorchuddio Cwm Rhondda
 • Gweithdai a Galw Heibio yng Coleg Y Cymoedd Rhondda
 • Fforwm Ieuenctid Rhondda
 • Cefnogaeth 121
 • Sesiynau gwaith ieuenctid ar y stryd ar draws Cwm Rhondda
 • Clwb Ieuenctid Rhithwir Rhondda
 • Galwadau cymunedol wythnosol ar gyfer pobl ifanc 16+
 • Cysylltwch â Naomi ar 0778652382

This image has an empty alt attribute; its file name is Cheryl-Picture-242x300.jpg
Cheryl
 • Gorchuddio ardal Taf
 • Gweithdai a Galw Heibio yng Coleg Y Cymoedd Nantgarw
 • Fforwm Ieuenctid Taf
 • Cefnogaeth 121
 • Sesiynau gwaith ieuenctid ar y stryd ar draws ardal Taf
 • Clwb Ieuenctid Rhithwir Taf
 • Galwadau cymunedol wythnosol ar gyfer pobl ifanc 16+
 • Cysylltwch â Cheryl ar 07795142439

Am ragor o wybodaeth am gefnogaeth y gall Tîm YEPO ei chynnig, cysylltwch ag un o’r tîm