Cwrdd â’r Tîm Cymorth Digartrefedd

Mae Jason aka Jase, yw’n Swyddog Datblygu’r Hwb Ieuenctid a Hyrwyddwr Plant Gwasanaeth y Lluoedd Arfog ar gyfer YEPS, gan weithio ochr yn ochr â gwasanaethau awdurdodau lleol, ysgolion a phartneriaid i ddarparu ymyrraeth gynnar ac atal Digartrefedd Ieuenctid a chefnogi plant y Gwasanaeth mewn addysg ar draws RhCT.

Jase

Lauren yw’r Gweithiwr Prosiect Pwyslais ar gyfer YEPS, sy’n gweithio i gefnogi pobl ifanc â digartrefedd / materion yn ymwneud â thai gan ddarparu ymyrraeth gynnar ac atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc. Mae hi’n hapus i gynnig cyngor ac arweiniad ar unrhyw ddigartrefedd neu faterion yn ymwneud â thai, gweithredu fel eiriolaeth i bobl ifanc neu eu llofnodi i’w postio i asiantaethau eraill a all helpu

Lauren