Swyddogion Ymgysylltu Ieuenctid

Mae ein YEO’s yn cefnogi Gweithgareddau Gwaith Ieuenctid mewn ardal ddynodedig, bydd hyn yn cynnwys; gweithgareddau sy’n digwydd gyda’r nos, ar benwythnosau a gwyliau ysgol. Maent hefyd yn darparu cefnogaeth un i un i bobl ifanc 11-25 oed yn yr ardal ardal sy’n cael eu cyfeirio at y Gwasanaeth YEP.

Cwrdd â’n Swyddogion Ymgysylltu Ieuenctid (YEO’s)