Amserlen y Pant – Tymor yr Haf 2016

Amserlen y Pant – Tymor yrHaf 2016

Llun

Amser cinio (1.10pm–1.50pm)

Tenis

Ar ôl ysgol (2.40pm–4.40pm)

Badminton – CanolfanHamdden Llantrisant

Ystafell Ffitrwydd –Canolfan Hamdden Llantrisant

Nofio – Canolfan HamddenLlantrisant


2.50pm–4.50pm

Gwneudffilmiau

Ystafellymlacio

Mawrth

Amser cinio (1.10pm–1.50pm)

Pêl-droed

Ar ôl ysgol (2.50pm–3.50pm)

 Pêl-droed

Criced

2.50pm–4.50pm

Dawnsio

‘Doodlewear’

Ystafell ymlacio

Mercher

Amser cinio (1.10pm–1.50pm)

Gêm ‘Atomic’ Cyffwrdd iferched

Ar ôl ysgol (2.50pm–3.50pm)

Pêl droed i ferched

2.50pm–4.50pm

Pyrograffeg / Llosgi Pren

Theatr Ieuenctid (Bl. 7-9)

Sesiwn Gwybodaeth, Cyngorac Arweiniad

Ystafell ymlacio

Darpariaeth Estynedig(5.30pm–8.00pm)

Coginio

Futsal – 6.00pm–8.00pm

Theatr Ieuenctid (Bl. 10+)- 6.00pm–8.00pm

Iau

Amser cinio (1.10pm–1.50pm)

Rygbi Cyffwrdd

Ar ôl ysgol (2.50pm–4.50pm)

Golff – Gwesty The ValeResort

Ffotograffiaeth

Seryddiaeth (TGAU)

Ystafell ymlacio

Gwener

Amser cinio (1.10pm–1.50pm)

Rownderi

Ar ôl ysgol (2.50pm–4.50pm)

‘War Hammer’

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl