Annwyl Dad, Rwyf am i ti wybod…

Mae Sul y Tadau yn Ddathliad sy’n anrhydeddu tadau a dathlu tadolaeth a dylanwad dadau mewn cymdeithas. I ddathlu Sul y Tadau mae Tim Golygyddol Wicid wedi sgwennu llythyr i’w tadau. Pam ddim sgwennu llythyr tebyg i’ch tad chi neu rhywun yr ydych yn edrych lan atynt.

Annwyl Dad,
Dyma llythyr I ddweud diolch a gobeithio bod Sul y Tadau yma yn well na unrhyww un arall. Yn gyntaf hoffwn I ddweud bod ti yw’r person sy’n nabod fi y well, ti’n gwybod beth dwy’n hoffi a beth dwy ddim. Dad, ti’n neud I fi chwerthyn a gwennu, rwy’n gwybod popeth heddiw oherwydd ti. Rwy’n gwybod ni’n anghytuino ar rhai pethau ond Dad un peth ni yn cytuno ar yw fi sy’n gywybod gwell! Hoffwn ddweud diolch I ti Dad am pobeth ti wedi neud a pobeth ti yn neud I fi. Ti bob amser yn cefnogu ac yna I fi pan dwi angen ti. Diolch Dad.   

Annwyl Dad,
Hoffwngcymryd y cyfle hon i ddweud diolch am y gefnogaeth dros y blynyddoedd diwethaf, a’r hyder yr ydych wedi cael yn y penderfyniadau dwi wedi cymryd. Gyda’r holl newidiadau sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf dwi’n falch fy mod i’n gwybod bod ti yna i siarad ag i helpu fi – hyd yn oed os yw hi ond i ddweud mai ti oedd yn gywir ar l i mi gymryd penderfyniad anghywir. Sul y Tadau Hapus!

Dear Daddy
I want you to know that I love you.
Even though we have never used that word  we both know that the feeling is present.
I want to say I am very proud of you and that I admire the man you are.
I am who I am because of the education you gave me. I think that is the most important thing that a girl can inherit from her father.
Father, you were always by my side, supporting me and giving me strength, but I never told you how important you are and how much love I have for you. So on this special day I want you to know that I love you very much.
Andreia Pereira

Dear father,
I want you to know that I really, really admire you as a man, as a husband and of course as a father!
All these years I have been watching you waking up early in the morning to go to work and coming back late in the night but the curious thing about it is that I never heard you complain about it!
You always showed us that our comfort and stability were your priority but you also introduced to us the importance of values such as honesty and dignity.
You taught us how to distinguish between what is really important from what is superfluous, but for me the most important is that you show us everyday how much you love and care, giving what for me is the best example of how a human being can be great in his/her own simplicity.
All this is to tell you Mr Bernardo Vaz:
I love you daddy!!!
Maria Vaz

Daddy,
I take this blessed day to thank you infinitely for all the love and affection, and for all the protection and safety that you have given to me throughout my life, as well as the excellent education and values, because I just am what I am today thanks to you and mom!
Happy Father’s Day!
Many kisses full of love*
Your Ines Semedo
Ines

Pam ddim sgwennu llythyr tebyg i’ch tad chi neu rhywun yr ydych yn edrych lan atynt yn y blwch isod.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl