Annwyl Fyd – Canmoliaeth

English version

Annwyl Fyd.

I fod yn onest, dwin meddwl fod y gelf o ganmoliaeth yn beth eithaf aflonyddus. Gad i mi fanylu.

Fel mae pobl yn dweud maen well rhoi na derbyn, fe wna’i adael y gorau tan ddiwethaf a thrafod derbyn canmoliaethau gyntaf. Wel, hynna ar ffaith nad wyf yn eu cael yn aml. Ha.

Na, i fod yn gwbl ddifrifol, dwin eithaf gwael pan ddaw i dderbyn canmoliaeth. Dwi ddim yn mynd o ia ac yn gwneud dawns mor wych fel ei fod yn gwneud i uncyrn (unicorns) wylo dagrau enfys o lawenydd byddain datrys problemau dyled y byd gyda digon ar l i wneud yn sicr fod yr iaith Gymraeg yn cael ei glywed dros y byd, gan y byddai hynny yn eithaf trahaus ohonof.

Na, yr unig beth fydda i’n gwneud ydy dianc i mewn i fi fy hun. Dwin mynd yn eithaf swil, yn dweud diolch yn ddistaw bach a symud y drafodaeth yn ei flaen oddi wrtha i mor sydyn phosib. Gallai fod yn ganmoliaeth mor fach mae gen ti ramadeg da, a dwi dal yn ei chael yn anodd credu. Wel, os nad ywn rhywbeth dwi hefyd yn feddwl sydd yn wir.

Dwi ddim yn bod yn ben mawr yma, ond dwi yn credu fy mod in gallu trin llinynnaur iaith Saesneg a phinsio nhw fel eu bod yn gwneud beth dwi eisiau wrth greu brawddeg gywir, er dwin credu fod fy niffyg geiriau a gwybodaeth or rheolau yn dal fin l. Pam fy mod i dal i fynd ymlaen am hyn? Dim syniad. Pam na wnes i ddweud Dwin gallu creu brawddegau hanner gweddus yn ller fail yna o frawddeg? Dim ond mab rhywun sydd efo rhif cyfartal o lafariaid a chytseiniaid yn eu henw cyntaf a chyfenw gall ateb hynny.

Fel gallet ddweud main debyg, dwin ei chael yn hyd yn oed mwy anodd i roi canmoliaeth. Pam? Wel, mae nifer o ffactorau am hyn.

Gad i ni gymryd esiampl dwi wedi profid fy hun. Llynedd, fe welais rywun. Wel, fe welais o leiaf cant o bobl llynedd, ond tin gwybod beth dwin feddwl. Hogan dwin adnabod oedd y rhywun yma, a byddai dweud ei bod hin dlws ddim yn dweud digon. Yn sicr, roedd hi bob tro yn edrych yn neis, ond tin gwybod beth dwin feddwl. Wrth iddi gerdded tuag ataf, beth ddywedais? Wel, yr amlwg

Siaradais am y tywydd. Sm?dd dwi ynte?

Ond, beth allwn i ddweud? Os byddwn i yn dweud rhywbeth canmoliaethus, roedd siawns uchel iawn y byddain dod allan mewn ffordd dwi ddim yn hyderus yn beth dwin ddweud math o ffordd, gallai ganlyn ynddi hin meddwl fy mod in dweud celwydd. A hyd yn oed os oedd beth oeddwn i eisiau ei ddweud yn swnion iawn, maer siawns ei bod hi wedi ei glywed or blaen yn uchel iawn.

Beth roeddwn i hefyd yn meddwl oedd sut y byddain derbyn y ganmoliaeth yma. Efallai, os byddwn in dweud rhywbeth am ei hedrychiad ar y diwrnod hwnnw, byddai hi wedi meddwl fy mod i yn trio hi ar efo hi. Un ai hynny, neu yn rhoi fi ar ei rhestr creep meddyliol sydd ganddi efallai. A do, dwi wedi cael yr holl syniadau hyn mewn cyn lleied thri eiliad. Efallai nad wyf wedin nylunio yn dda iawn i roi canmoliaeth, ond mae gen i feddwl sydyn. Gallaf hyd yn oed feddwl am stwff yn fy llygaid caeedig, Maen dalent gymrodd amser maith i feistroli, ond dyw Britains Got Talent ddim yn cytuno.

Rhywbeth arall byddwn in ei chael yn annifyr ydy, beth os oedd gr?p o bobl, sut wyt tin ymddwyn wedyn? Wyt tin canmol y rhai tin credu sydd yn haeddu canmoliaeth? Os felly, yna efallai dy fod yn sarhaur eraill yn y gr?p heb fod eisiau. Neu, wyt tin dweud rhywbeth wrth holl aelodaur gr?p? Rhywbeth fel Carla, tin edrych yn eithaf prydferth heno. Tina, ti hefyd yn edrych yn eithaf neis. Anna, maen neis ohonot ti i droi fyny hefyd? Er, wrth wneud hyn, byddwn yn creu rhyw fath o ddosbarth o brydferthwch. Ac er eu bod yn gwybod yn gyfrinachol, a dwin gwybod, byddain hollol anghywir i fi ddweud hyn.

Felly, ydy hyn yn golygu y dylwn i wneud sylwadau generig ar bob un ohonynt, rhywbeth fel rydych chi i gyd yn edrych yn eithaf lyfli heno? Ond os byddwn i, byddair ganmoliaeth yn ddim ond ychydig eiriau wediu cymysgu gydai gilydd i greu rhywbeth sydd yn cael ei ddweud bob dydd. Fel helo. Neu bybl wrap.

Dwi ddim yn gwybod i ba raddau, ond dwin gwybod fy mod yn swnion berson eithaf dienaid yma. Wel, nid dienaid, ond dwin gobeithio tin deall beth dwin ceisioi ddweud. Ac os ddim, gallet smalio efallai? A, dynar un peth amdanaf i efallai byddwn yn newid os petawn yn cael y cyfle, ac wedyn gallwn i fod yn actor gweddus. O wel.

Erthyglau Annwyl Fyd eraill gan Crazy Distortion Sub-Editor yw:

Guitar Hero
Marwolaeth
Alcohol a Chyffuriau
Duw
Bywyd Modern
Cenedligrwydd
Ymgyrch Facebook NSPCC
Nadolig
X Factor Ar Rhif Un Nadolig
Diwrnod Arall
Jcs Budr
Rhyfel

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl