Astudio Datblygiad Gemau Cyfrifiadur

English version

Wyt ti’n meddwl gwneud rhywbeth cyffrous ar l gadael Ysgol neu Goleg?

Beth am anelu am gwrs isradd? Dewis pwnc byddet yn hoffi gwneud ac anelu am hynny. Dechreua chwilio cyn blwyddyn 10 fel bod gen ti syniad beth i gael er mwyn cael dy dderbyn.

Os wyt ti bron yn barod ar gyfer Prifysgol ond yn teimlo efallai na fyddi di’n cael y canlyniadau sydd angen yna paid poeni gan fod amryw brifysgol yn cynnig cyrsiau sylfaen. Ar l cwblhau hwn gallet warantu lle i dy gwrs isradd.

Dwi wedi cwblhau cwrs BSc (Anrhydedd) Datblygu Gemau Cyfrifiadur ym Mhrifysgol Morgannwg. Nid yw’r cwrs yma yn beth fydda’r mwyafrif ohonoch yn ei ddisgwyl. Nid yw’n hwyl a gemau, ni fyddi di’n chwarae gemau ac yn bendant nid yw’n Java.

Fe fyddi di’n defnyddio iaith rhaglennu CC++ sydd yn cael ei ddefnyddio am y mwyafrif o gemau AAA ac yn brif iaith rhaglennu Windows 7, Apple Mac OSX a Linux.

Byddet yn astudio’r canlynol ond bydd strwythur y cwrs yn newid o flwyddyn i flwyddyn gyda thyfiant technoleg newydd.

Blwyddyn 1:

 • Mathemateg ar gyfer Cyfrifiaduro
 • Rhaglennu C++
 • Sustemau Cyfrifiadurol

Fel arfer bydd 6 modiwl y flwyddyn, efallai bydd prifysgolion a chyrsiau eraill yn wahanol.

Blwyddyn 2:

 • Graffeg Cyfrifiaduron – Fel arfer yn fodiwl lefel 3
 • Patrymau Dylunio OO
 • Mathemateg ar gyfer Datblygwyr Gemau – Matrics a Mathemateg Cwantwm sylfaenol.

Blwyddyn 3: Prosiect Lefel 3

 • Rendro Amser Real – Graffeg Cyfrifiaduron
 • Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Datblygwyr Gemau (Roedd hwn yn wych.)

I gael rhestr lawn o fodylau eleni ymwela :
http://courses.glam.ac.uk/courses/562-bsc-hons-computer-games-development

Ond pa waith sydd ar gael ar l graddio?

 • Swyddog Deallusrwydd yr Awyrlu Brenhinol
 • Datblygwr Gemau
 • Cudd-wybodaeth MI5/6/SIS neu Beiriannydd Meddalwedd
 • Roboteg
 • Deallusrwydd Artiffisial
 • Peiriannydd Sustem Gweithredu

Yn ddelfrydol, os oes gen ti feddwl dadansoddol, yn hoffi deallusrwydd artiffisial, geometreg, datrys problemau neu raglennu, yna bydd Datblygu Gemau Cyfrifiadur yn berffaith i ti. Nid yw’n ymwneud gemau i gyd, mae’n ffaith debygol mai technoleg gemau ydy’r ffordd gorau i ddysgu CC++. Os mai Gwyddoniaeth Cyfrifiaduron gyda CC++ fydda’r cwrs yna efallai byddai cynulleidfa ehangach i’r cwrs.

Yn bersonol dwi’n casu Java, er os mai dyluniad gwe sydd yn diddori ti yna cer am Wyddoniaeth Cyfrifiadur.

Os hoffet ddylunio cynnwys yna BA (Anrhydedd) Arlunio ac Animeiddiad Gemau fydda’r opsiwn gorau i ti. Gall hyn arwain i mewn i’r diwydiant ffilm neu animeiddiad.

Beth bynnag wyt ti eisiau gwneud ar l yr ysgol neu goleg, yna chwilia o gwmpas. Mae digon o opsiynau yn agored i ti , ta waeth ble wyt ti eisiau mynd, bydd yna wastad ddigon o gyfleoedd yn agored i ti,

Astudiais i ym Morgannwg a mwynhau’r cwrs, a dwi’n gobeithio bydd pawb yn gallu cael yr addysg 3 haen maent eisiau gwneud. Os wyt ti eisiau gwneud Mathemateg a Chyfrifiaduraeth yna edrycha ar yr holl gyrsiau, ta waeth pa mor blentynnaidd maent yn swnio.

Ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar greu gwefan i gysylltu’r holl wefannau Prydeinig. http://www.pinkygames.co.uk/universities.html. Dylai’r cyswllt weithio ar ffonau symudol hefyd.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl