Awst Y Gesail – Fyddi Di’n Mynd Yn Flewog i Elusen?

English version // Yn Saesneg

Llynedd cymerais ran yn Armpits4August, ymgyrch i geisio codi arian ar gyfer yr elusen Syndrom Ofari Polycystic (PCOS), Verity.

Roedd rhaid gwneud un peth syml: stopio eillio blew fy nghesail am fis.

Ac eto roedd yr ymateb cefais yn afresymol ac yn gas – o deulu, ffrindiau a hyd yn oed dieithrion ar y stryd.

Nid oes angen dweud na lwyddais i godi ceiniog.

Beth ydy PCOS?

Mae PCOS yn eithaf cyffredin, yn effeithio miliynau o ferched ym Mhrydain, ac mae’n digwydd pan fydd codennau (cysts) yn ffurfio ar yr ofarïau.

Gall symptomau gynnwys blewogrwydd (blew corff ychwanegol), colli gwallt o’r pen, yn methu mislif neu fislif afreolaidd a phroblemau yn cael yn feichiog, ond mae yna rai merched sydd ddim yn dangos unrhyw symptomau.

Beth ydy Armpits4August?

Mae Armpits4August yn ymgyrch mis o hyd cafodd ei sefydlu i godi arian ar gyfer yr elusen PCOS, Verity.

Mae merched a rhai sy’n adnabod eu hunain fel merched, yn tyfu blew eu cesail ac yn gofyn i deulu a ffrindiau noddi nhw.

Mae’r ymgyrch hefyd yn bwriadu herio’r normau rhyw llym, e.e. mae merched sydd â blew corf yn cael eu cysidro’n wrywaidd neu’n ‘anfenywaidd’ yn aml, oherwydd y gynrychiolaeth gyffredin o ferched di-flew yn y cyfryngau.

Y Cyfryngau

Mae’r diwydiant cosmetigau wedi llwyddo i ddarbwyllo merched mai’r unig ffordd i deimlo’n rymus ydy i fod yn ddi-flew (gweler Venus yn honni bod rhaid bod yn ddi-flewog i fod yn ‘dduwies’), ac mae hyd yn oed y cwmni sydd yn tybio bod o blaid merched, Dove, yn defnyddio merched heb flew yn ei hysbysebion.

Mae Movember, yr ymgyrch enwog ble bydd dynion yn tyfu mwstas i godi arian ar gyfer cancr prostad a cheilliau, yn cael cyfranogaeth eang, gyda phobl enwog yn ei gefnogi’n agored.

Ond pan fydd Julia Roberts neu Mo’nique yn meiddio dangos blew cesail ar y carped coch, mae’r byd yn cwyno, a phobl yn lladd ar eu hylendid personol a hyd yn oed eu lles meddyliol.

Nawr, paid camddeall fi, dwi o blaid dewis pan ddaw at y sefyllfa blew corff. Byddwn i byth yn awgrymu am funud bod eillio yn gwneud ti’n ‘wrth-ffeministaidd’, neu yn israddol mewn unrhyw ffordd. Ond mae’n rhaid i’r penderfyniad o eillio dod o’r tu mewn, ac nid o bwysau gan gyfoedion na’r cyfryngau.

Beth fydda i yn gwneud eleni

Blwyddyn wedyn, dwi dal efo’r blew cesail, a dwi erioed wedi teimlo’n well amdanaf fy hun.

Eleni byddaf yn ei liwio mewn lliwiau’r swffragét (piws a gwyrdd), gan ei fod yn 100 mlynedd ers i 50,000 o ferched cydgyfeirio ym Mharc Hyde i brotestio am yr hawl i bleidleisio.

Mae fy mywyd yn haws nawr nad oes rhaid i mi boeni am eillio. Dwi’n parhau i wisgo’r un dillad, mae fy nghariad yn iawn efo’r peth, a dwi ddim eisiau gwastraffu arian ar gynnyrch dianghenraid.

Hefyd, nid oes rhaid i mi ddelio gyda cheseiliau coch dolurus a brech blewiach coslyd.

Yng ngeiriau Janet Fraser, “yr holl amser yna dwi’n arbed mewn eillio blew corff dwi’n ymroddi i’r chwyldro.”

Felly, beth wyt ti’n ei feddwl? Fyddi di’n cymryd rhan yn Armpits4August?

Clicia yma i ddarganfod mwy am yr ymgyrch Armpits4August:

http://armpits4august.org/

Am wybodaeth bellach ar PCOS, ymwela â gwefan GIG:

http://www.nhs.uk/conditions/Polycystic-ovarian-syndrome/Pages/Introduction.aspx

Ymwela â gwefan Verity yma:

http://www.verity-pcos.org.uk/

Os wyt ti eisiau prynu bathodynnau neu gylchgronau, edrycha ar storfa Etsy Armpits4August yma:

http://www.etsy.com/uk/shop/Armpits4August?ref=ks_wide

Delwedd: akahmaid

Erthygl Berthnasol: My Help 100 Charities Challenge

Gwybodaeth – Cyfranogiad

Gwybodaeth – Diwylliant

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl