Brwydr Y Bandiau Ar-lein WICID Yn Ôl! Ceisiadau Ar Agor!

English version // Yn Saesneg

Helo ‘na, bobl ifanc talentog Rhondda Cynon Taf. Mae hi’n adeg yna’r flwyddyn eto am yr ail Frwydr y Bandiau Ar-lein WICID!

I gychwyn, i’r rhai sydd ddim yn gwybod beth ydy WICID, wel gwranda! Os wyt ti yn gwybod, cer i wneud paned i ti dy hun.

WICID.TV ydy’r ail wefan ieuenctid mwyaf yng Nghymru ac mae hefyd yn wefan ieuenctid sydd wedi ennill gwobr am ddatblygu sgiliau newydd i bobl ifanc mewn cyfryngau newydd. Mae’r cynnwys yn cael ei weld gan filoedd bob mis.

Mae hyn yn gwneud WICID yn blatfform perffaith i dalent newydd, gyda phobl ifanc lleol yn cadw llygaid allan am y peth mawr nesaf! Gallet ysgrifennu am unrhyw bwnc, gan gynnwys adolygiadau gigs byw, gwleidyddiaeth, barddoniaeth a llawer mwy!

Ar ôl llwyddiant Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau llynedd, mae eleni am fod yn llwyddiant mawr arall ac am fod ychydig yn wahanol gan fod y clyweliadau am lefydd yn y rowndiau cynderfynol dros wahanol leoliadau yng Nghymru.

Yn y rowndiau cyntaf byddet yn perfformio o flaen beirniaid, fydd yn cael ei ffilmio a lluniau yn cael eu tynnu yn barod am y bleidlais ar-lein i weld pwy fydd yn cael ei bleidleisio i mewn i’r rowndiau cynderfynol.

Gofynion ceisiadau yw:

  • Rhaid i bob aelod band fod rhwng 11 a 25 oed.
  • Mae’n rhaid i’r band un ai yrru dolen ar-lein o’u band i Rhys.Milsom@rctcbc.gov.uk neu drac CD i Rhys Milsom, Golygydd Wicid.tv, TÅ· Trevithick, Aberpennar, CF45 4UQ.
  • Mae unrhyw ddull sain neu fideo yn addas ar gyfer ymgeision

Y gwobrau ydy:

  • Fideo cerddoriaeth broffesiynol i’r enillwyr, fydd yn cael ei bostio ar CLICarlein, YouTube a Wicid.tv.
  • Sesiwn tynnu lluniau proffesiynol gyda Clixx Photography i’r enillwyr, bydd yr ail a’r trydydd lle hefyd yn derbyn sesiwn tynnu lluniau proffesiynol gan Wicid.tv.
  • Datganiad i’r wasg i bapurau newydd lleol
  • Erthygl nodwedd ar CLICarlein a Wicid.tv.
  • Lle awtomatig ym Mrwydr y Bandiau CLICarlein

E-bostia Rhys.Milsom@rctcbc.gov.uk gyda manylion y band: enwau’r aelodau, lleoliad y band, oed yr aelodau, manylion cyswllt ac enw’r band.

Bydd yr holl demos/dolenni (SoundCloud, Bandcamp, YouTube, Spotify, Facebook, Myspace, Twitter ayb)/traciau CD, yn gorfod cael ei e-bostio neu bostio i: Rhys Milsom, Golygydd Wicid.tv, TÅ· Trevithick, Aberpennar, CF45 4UQ erbyn dydd Gwener 28ain Mehefin 2013.

Ar ôl y dyddiad hwnnw bydd aelod o’r tîm WICID yn cysylltu gyda thi trwy e-bost neu ffôn i hysbysu ti am amser a dyddiad dy glyweliad.

Rydym hefyd yn derbyn ceisiadau o dros Gymru gyfan!

Felly paid gwastraffu arian a lledaena’r neges am Frwydr y Bandiau eleni i dy ffrindiau a gyrra dy gais i mewn.

Pob lwc!

Delwedd: CrazyDistortion

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Gwybodaeth – Gwahanol Ffyrdd o Weithio

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl