Cît newydd yn ysbridoli disgyblion Garth Olwg

Yndilyn llwyddiant bechgyn blwyddyn 8 Garth Olwg llynedd,  wrth ennill cwpan Pel-droed RCT, cafodd ybechgyn ei gwobrwyo gyda cît newydd sbon. Wnaeth ‘New Directions’ gytuno i noddi’r bechgyn, a trefnu bod y bechgynyn cael cît sydd yn adlywyrchu safon eu pêl-droed.  Mae’r disgyblion a’r ysgol yn ddiolchgar iawni ‘New Directions’ am ei rhodd haul.

Dechreuoeddy bechgyn eu tymor, yn yr un modd a wnaethant orffen tymor dwethaf gydabuddigoliaeth yn erbyn eu cymdogion agos, Ysgol Bryn Celynnog.  Mewn gem agored roedd cyflymder Garth Olwg ynormod i Bryn Celynnog, gan ei trechu 7-1, gyda Elis Watts(3), Daniel John(2),Josh Karadogan ac Eli Thomas-Jones, yn taro cefn y rhwyd.  Mae’r ysgol nawr yn aros i weld pwy meant yngwynebu yn ail rownd cwpan Cymru. 

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl