Cerdyn Cynhalwyr Ifainc

Mae’r Cynllun Cerdyn Cynhalwyr Ifainc yn Rhondda Cynon Taf wedi’i lansio ac rydynt yn barod i dderbyn ceisiadau! Mae Cynhalwyr Ifainc wedi bod yn gofyn am greu cerdyn dros y blynyddoedd diwethaf. Dyma obeithio bydd y cynllun newydd yma, sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn eich helpu chi i gael eich hadnabod, eich gwerthfawrogi am eich gwaith, yn ogystal â derbyn y gefnogaeth maen chi’n ei haeddu.

Mae’r cynllun wedi’i ddatblygu i wella’r profiadau y mae Cynhalwyr Ifainc ledled y wlad yn eu cael mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg.

Bydd y Cerdyn Cynhalwyr Ifainc yn darparu cerdyn adnabod gyda llun ar gyfer pob Cynhaliwr Ifanc sy’n 18 oed neu’n iau sy’n dymuno ei gael. Bydd hyn yn eu galluogi i chi brofi eich hunaniaeth yn hawdd i weithwyr proffesiynol heb orfod rhannu manylion personol am eich dyletswyddau gofal. Y gobaith yw y bydd y cerdyn yn rhoi hyder i Gynhalwyr Ifainc ofyn am gymorth neu ddealltwriaeth gan weithwyr proffesiynol fel athrawon, meddygon a fferyllwyr mewn ffordd ddisylw.

Mae’r Cerdyn Cynhalwyr Ifainc hefyd yn galluogi chi i gael gostyngiadau ar brisiau rhai siopau a bwytai lleol ac rydyn ni’n bwriadu ehangu’r ystod o ostyngiadau a buddion sydd ar gael wrth i ni ddatblygu’r cynllun.

Os ydych chi’n gynhaliwr ifanc sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf ac eisiau gwneud cais am gerdyn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, ffoniwch y Gweithiwr Asesu a Datblygu Cynhalwyr Ifainc ar 07824496485 neu e-bostiwch Carfancynhalwyrifainc@rctcbc.gov.uk.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl