Cerrig Mân Gofalgar

Caregan gofalgar … shh, peidiwch â dweud wrth unrhyw un

Addurnodd aelod o’n Fforwm Ieuenctid Taf Hannah cerrig mân a chuddio rhai yn Gellihirion Close Retirement Housing, lle mae ei nan yn byw, pan ddychwelodd Hannah i ymweld â’i nan yn yr ardd daeth o hyd i bedwar cerrig mân noeth yn aros iddi fynd ag ef ac addurno.

Bellach mae Hannah yn casglu mwy a mwy o gerrig mân bob tro y bydd aelod o’r teulu’n ymweld (y tu allan, o fewn canllawiau Covid) ac yn eu haddurno’n barod i ddychwelyd.

Mae Hannah’s nan i mewn ar y gyfrinach ac yn helpu i guddio’r creigiau, hyd yn oed dyfalu o ble maen nhw’n dod – tylwyth teg hud efallai…

Mae’r preswylwyr wrth eu boddau yn dod allan am eu hymarfer bob dydd, gan chwilio am y cerrig mân sydd newydd eu haddurno, mae hyd yn oed y rhai a oedd yn amharod i adael eu cartrefi wrth eu bodd yn hela am y cerrig mân Gofal hynny.

Am enghraifft wych o ofalu a rhannu yn yr amseroedd rhyfedd hyn.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl