Clwb Fusion 2020

BLWYDDYN NEWYDD. DYDDIADAU CLWB FUSION NEWYDD.

Diolch i bawb a wnaeth mynychu Clwb Fusion yn 2019, gawsom ni amser hwyl, gobeithio a wnaethoch chi fwynhau hefyd.

Canolfan Hamdden Tonyrefail

Dydd Gwener, Ionawr 10fed
Dydd Gwener, Chewfror 14eg
Dydd Gwener, Mawrth 13eg
Dydd Gwener, Ebrill 03ydd
Dydd Gwener, Mai 08eg
Dydd Gwener, Mehefin 12fed
Dydd Gwener, Gorffennaf 10fed
Dydd Gwener, Awst 14eg
Dydd Gwener, Medi 11eg
Dydd Gwener, Hdref 09ain
Dydd Gwener, Tachwedd 13eg
Dydd Gwener, Rhagfyr 11eg

Canolfan Chwaraeon Ystrad Rhondda

Dydd Gwener, Ionawr 17eg
Dydd Gwener, Chwefror 21ain
Dydd Gwener, Mawrth 20fed
Dydd Gwener, Ebrill 17eg
Dydd Gwener, Mai 15fed
Dydd Gwener, Mehefin 19eg
Dydd Gwener, Gorffennaf 17eg
Dydd Gwener, Awst 21ain
Dydd Gwener, Medi 18fed
Dydd Gwener, Hydref 16eg
Dydd Gwener, Tachwedd 20fed
Dydd Gwener, Rhagfyr 04ain

Canolfan Cymunedol y Ddraenen Wen

Dydd Gwener, Ionawr 31ain
Dydd Gwener, Chwefror 28ain
Dydd Gwener, Mawrth 27ain
Dydd Gwener, Ebrill 24ain
Dydd Gwener, Mai 29ain
Dydd Gwener, Mehefin 26ain
Dydd Gwener, Gorffennaf 31ain
Dydd Gwener, Medi 25ain
Dydd Gwener, Hydref 30ain
Dydd Gwener, Tachwedd 27ain

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Clwb Fusion, mae croeso i chi gysylltu â ni yn ein Swyddfa YEPS* ar 01443 281436 neu anfon neges atom trwy’r gyfryngau cymdeithasol:

FacebookYEPSRCT

TwitterYEPSRCT

Instagram – YEPSRCT

Amser – 6:30yp – 9:30yp
Tocynnau – Aelodau £1.50 // Ddim yn Aelod £2 **

** Mae dod yn aelod yn hawdd. Gofynnwch ar y drws!

Mae Clwb Fusion yn cael ei redeg gan y *Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ac mae’n galluogi pobl ifanc i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel, di-alcohol. Cefnogir yn llawn gan Heddlu De Cymru.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl