Dwi-ddim-yn-gallu-gadael-y-tŷ-Bydda-in-mynd-yn-sâl-Fydd-dim-bwyd-a-nwyddau-ar-ôl-gartref-wrth-hunanynysu-Mae-pob-man-yn-cau-dwin-mynd-i-banig-Mae-gormod-o-ansicrwydd-ar-hyn-o-bryd

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl