Crwy-dro eich ardal lleol!

29 Mawrth tan 4 Ebrill, tynnwch hun-lun gyda’r poster yma, ac anfonwch eich hun-lun i @YEPSRCT ar Instagram i ennill gwobr flasus!

This image has an empty alt attribute; its file name is 50610-23-Pink-YEPS-729x1024.jpg

Mae’r posters yma wedi’u ddarparu mewn 17 parc ar ddraws Rhondda Cynon Taff.

Am fwy o wybodaeth anfonwch negas atom ar ein cyfryngau cymedithasol neu cysylltwch a’ch gweithwyr ieuenctid! Bydd unrhyw ceisiadau sy’n cael ei hanfon atom ar ol 4 Ebrill ddim yn cyfri!

Felly, ewch allan a chr-wy-dro eich aral lleol!!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl