Cyfweliad McFly

English version

Ar ddiwrnod eithaf normal,
Cerddais i’r siop mewn ffordd eithaf syml,
Gyda llai na chic yn fy ngham,
Dim neidio, na gwen, na fflecs.

Dwi’n cerdded o gwmpas, yn syllu ar y dillad,
Pan allan o unlle,
Dwi’n gweld galwad ar fy ffn symudol,
Mae’n dweud “Cat: Incoming Call.”

Rydym yn dweud helo ac ati,
Gyda chwardd a jc,
Ond yn fwy difrifol mae hi’n ffonio i ddweud,
Dwi wedi cael fy newis mewn cystadleuaeth,

Dwi’n cyfweld McFly dydd Gwener,
Pwy fyddai wedi dyfalu?

Cyn gynted y clywais fod gen i  slot cyfweld efo McFly, roeddwn i wedi cynhyrfu fel medri di ddychmygu, roeddwn i hefyd yn nerfus yn syth.

Er nad allwn i alw fy hun yn siwper ffan, ni fyddwn yn gallu creu rhestr chwarae cychwyn y ganrif hon heb y band yma roeddwn i wedi’n nhemtio i roi pum lliw yn fy ngwallt ar gyfer y cyfweliad! Ond aeth pethau ddim yn hollol esmwyth, roeddwn i bron yn 20 munud yn hwyr ac, ar ben bob dim, nid oedd gen i glem lle’r oedd Llyfrgell Caerdydd! (ein man cyfarfod)

Roeddwn i’n poeni cymaint fel fy mod wedi nodi 36 o gwestiynau ar bapurau Post-It ar y trn er mwyn arbed amser. Ond roeddwn i wedi poeni heb reswm yn y diwedd; cyrhaeddais Gaerdydd am 4:30yp, a darganfod nad oedd y cyfweliad tan 6yh.. O wel! Pan ddois o hyd i Lyfrgell Gaerdydd (ac roedd hyn yn hawdd iawn; mae reit wrth ochr yr orsaf) cwrddais Ryan o CLIC a Dayana o ProMo-Cymru, a chael fy nghyflwyno i enillwyr eraill y gystadleuaeth, Holly a Scott.

Gyda’n gilydd aethom dros y cwestiynau a cafodd Holly wers gyda’r offer recordio Golau, Camera, Action! 101. Roedd Scott, yn ei ddull ffotograffwr, yn ceisio dewis pa lens a golau byddai’n rhoi’r lluniau gorau. Ac wrth gwrs, fel un proffesiynol, yn ffafrio ffilm! Roedd y daith drosodd i’r CIA yn un pryderus i ddweud y lleiaf wrth i ni agosu roedd ffans y tu allan, yn gwybod fod gan y band gyfweliad (kudos iddynt am sefyll allan yn yr oerni am bell dros awr!) Eisteddom a disgwyl gan fod McFly yn hwyr oherwydd, fel darganfuwyd wedyn, ymosodiad gan dorf o ffans (y treial a thrallod o fod yn seren roc ynte?)

Cawsom ein cwrdd gan Charley o Live Nation a aeth a ni i mewn i ystafell i ni gael ein hunain yn barod. Wrth gwrs, doedd yr ymarferiad o Thomas The Tank Live oedd yn digwydd yno ddim yn helpu torri’r awyrgylch! Wrth i ni gael ein galw i mewn, dyna le’r oedden nhw i gyd, yn eistedd i lawr ac yn sgwrsio’n hamddenol roedd Holly a fi yn nerfus dros ben, ond maen nhw’n gwneud hyn bob dydd; roeddent yn cael hwyl. Tynnodd Scott ei luniau ac eisteddais i lawr, tua 2 droedfedd i ffwrdd o Tom Fletcher! Cychwynnodd y camera fideo a dechreuaisi fwmblan y cwestiynau.

Tua 10 munud wedyn roeddwn wedi ymlacio’n llwyr: roeddent mor ddoniol ac ysgafn, yn creu feib cyfeillgar. Cawsom ychydig o stwff wedi’u harwyddo ac wrth iddynt daclo ei gilydd i’r llawr, yn chwerthin, dywedom hwyl fawr.

Roedd eistedd gartref yn hwyrach y noson honno yn swrreal yn gwrando ar “Shine a Light” y diwrnod wedyn yn teimlo cymaint gwahanol nag yr oedd cynt! Hoffwn ddiolch i CLIC, ProMo-Cymru, Live Nation, hogiau McFly ac wrth gwrs, Boneddiges Lwc am roi’r cyfle hwn i fi, Holly a Scott, a ni allaf ddisgwyl am y cyfweliad nesaf (hint, hint!)

Byddwn yn rhoi lluniau Scott i fyny yn ein Galeri newydd pan fyddent yn barod. Yn y cyfamser, gwylia’r fideo ar frig yr erthygl yma a edrycha ar ein sianel YouTube am fwy o gyfweliadau McFly!

Bydd McFly yn chwarae yn Arena Ryngwladol Caerdydd ar ddydd Mawrth 22 Mawrth. Tocynnau (£14 – £28.50) ar gael o’r swyddfa docynnau (029 2022 4488) neu ar-lein ar Live Nation.

www.mcflyofficial.com
http://supercity.mcfly.com/hub

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl