Cynnyrch Cat Southall

English version // Yn Saesneg

Un tro, cyn dyddiau tiwnio awto a iTunes, roedd Gwlad y Gân yn cael ei reoli gan Dduwiau – Duwiau oedd yn rhannu un weledigaeth. Gweledigaeth o ganeuon oedd yn dweud llawer, alawon oedd yn adrodd chwedlau oedd yn fwy gwyllt na dy ffantasi fwyaf beiddgar, recordiau oedd yn atgofio dreigiau rhuog a ffrwydradau tanbaid o’r anhygoel. Yn arfog gyda riffiau sy’n rhwygo’r gwt a swm brwnt o chwistrellydd gwallt, roedd y cerddorion yma yn stormio Top Of The Pops gyda’r cysyniad mwyaf eofn adnabwyd gan ddyn; yr Albwm Cysyniad (Concept).

Ond, nid oedd hyn i fod. Roedd albymau oedd yn cael eu gwneud i gael eu gwrando arnynt o’r cychwyn i’r diwedd yn wynebu eu marwolaeth anamserol gyda chyflwyniad ‘Shuffle’, a pan roedd caneuon yn gallu cael eu prynu yn unigol, roedd y cysyniad o’r Albwm Cysyniad wedi’i dynghedu am byth. Sut gallai’r chwaraewr record ffyddlon, lychlyd gystadlu gyda’r MP3, pwy feiddia’i sialensio Steve Jobs, a beth allwn ni wneud am ddymchwel Top Of The Pops? Roedd hi’n hen bryd ildio i dechnoleg oedd yn symud yn ei flaen, a dim ond edrych yn ôl i wylo yn y tywyllwch am amseroedd mwy syml.

Ond yna, trwy’r tywyllwch daw golau llachar. Galwai rhai hi’n wallgof, rhai eraill yn chwyldroadol, ond i’r dref syml Aberdâr un enw sydd ganddi: Cat. Gyda gwallt mwy disglair na’r haul mwyaf disglair ac ysbryd sydd yn rhoi eraill yn y cysgod, nid oedd amheuaeth yn meddwl neb os bydda unrhyw un yn gallu achub ni o gyfnodau tywyll Cerddoriaeth Fodern oedd yn ein hwynebu, hi oedd yr un.

Mae Cat yn cyflwyno The Cat Southall Product, ac addewid. Addewid i ddychwelyd yr Albwm Cysyniad, trwy bŵer ei hunan arall ffyddlon a chefnogaeth byddin ei hun. Mae Cat a Byddin Cat, yn barod i ddadorchuddio’r peth nesaf mawr, ac mae popeth yn cychwyn ar Fawrth 30, 2013.

Mae Cat, golygydd cyntaf WICID.tv a rhan orchmynnol o Dŵr CLIC, yn barod. Gyda help ei byddin ffyddlon, mae Cat yn lansio ei phrosiect unigol yng Nghlwb Ifor Bach ar Fawrth 30, am 8:30yh, gyda chefnogaeth gan y ffefrynnau CLIC Eric Unseen.

Gad i Cat gyflwyno ti i’r Ryfeddol Ferch sef Nancy Neuron, sydd yn addo achub y blaned o’r ofn oedd un tro yn atal hi, bellach yn cael ei wneud yn realiti gan Dr Lukas Vent a’i fyddin o Steambots. Dyma’r noson ddaw a Nancy yn fyw, y noson gallai newid popeth i gerddoriaeth. Wyt ti’n beiddio cofrestru i mewn i Fyddin Cat?

Tyrd draw i Glwb Ifor Bach ar 30 Mawrth. Drysau yn agor am 8:30yh, tocynnau yn £4 a gall archebu nhw yn y Clwb mor fuan â heddiw. Cer i acatsouthallproduct.com i ddysgu mwy.

Erthyglau Perthnasol

Natalia Kills: Problem

Adolygiad: A Cat Southall Product

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Gwybodaeth – Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

DELWEDD: Cat Southall

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl