Cystadleuaeth Camryn

English version // Yn Saesneg

Mae gennym DDAU crys-t Now or Never Camryn i roi i ffwrdd! Am gyfle i ennill un, parha i ddarllen.

Rydym angen cynyddu’r ffans o Camryn yma yng Nghymru er mwyn iddi gael mwy o ffans pan fydd hi’n cyrraedd yn ôl ym Mhrydain. Os ti ddim yn gwybod pwy ydy Camryn yna darllena Yr Hannah Montana Newydd? a cer draw at CamrynMusic.

Rydym wedi creu taflen rydym eisiau ei roi i fyny dros Gymru, ond nid allem wneud hyn ein hunain! Dyma ble wyt ti yn gallu helpu. Rydym eisiau i ti fynd ar ein Twitter (@CamrynWales) a lawr lwytho a phrintio ein taflen. Rydym eisiau i ti  ei rhoi nhw i fyny ym MHOBMAN! Dy ysgol, coleg, gweithle, clwb ieuenctid, tref leol, siopau, unrhyw le ti’n meddwl bydd y cyhoedd yn ei weld. Yna rydym eisiau i ti dynnu llun ohonot ti a’r daflen! Bydd yr un gorau (y daflen yn y lle gorau) yn ennill.

Y RHEOLAU:

Iawn, felly rydym angen rheolau i’r gystadleuaeth fod yn deg.

  • Mae’n RHAID i ti fod o Gymru i gystadlu gan ein bod yn hyrwyddo Camryn a’n tudalen ffan yng Nghymru
  • Mae angen i ti ddilyn @Camrynrocks ac @CamrynWales i gystadlu (byddwn ni yn edrych!)
  • Mae angen i ti ddefnyddio dyluniad taflen ni gan ei fod efo’r manylion cywir i gyd a’r codau QR
  • Fe gei di hynny hoffet o ymgeision –mwyaf po gorau! Ceisia bod yn wahanol efo ble ti’n eu rhoi

DYDDIAD CAU’R GYSTADLEUAETH YMA YDY 1AF TACHWEDD 2013 AM 6YH! Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr ychydig wedyn.

POB LWC! Os wyt ti angen manylion pellach, yna cysyllta gyda ni ar ein Twitter.

Paid anghofio gwrando ar sengl newydd Camryn #LOVESICK ar 8fed Hydref.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl