Cystadleuaeth Penblwydd Wicid

Efallai nad ydych yn ymwybodol o hyn, ondmae Wicid.tv yn dathlu ei phenblwydd 1af yr wythnos hon. Woo hoo!

Fel Golygydd, hoffwn i ddiolch i’r hollbobl ifanc ar gwasanaethau i bobl ifanc sydd wedi gweithio’n galed i wneud hynyn lwyddiant. Hebddoch chi byddai Wicid.tv ddim wedi gallu cyrraedd einpenblwydd cyntaf.

Rydym wedi cael llawer o hwyl acanturiaethau dros y blwyddyn diwethaf, ac mi allwch chi ddisgwyl rhywbetharbennig ar y safle wedi eu creu gan Grwp Golygyddol Wicid ar gyfer einPenblwydd.

Sy’n dod a mi at gwestiwn CystadleuaethPenblwydd Wicid. Mae 2 rhan i’r gystadleuaeth, yn gyntaf atebwch y cwestiwn canlynol:

Pryd gafodd Wicid.tv ei eni?

Ionawr 24ain 2010
Ionawr 25ain 2010
Ionawr 26ain 2010
Ionawr 27ain 2010
Ionawr 28ain 2010

Anfonwch eich atebion at Cystadleuaeth@wicid.tv a byddwn yncyhoeddi’r ennillydd ar ddiwrnod ein Penblwydd

Yn ail, yn y blwch sylwadau isod, dwedwch wrthym ni beth fydd eich Penblwydd Perffaith. Gallai fod beth bynnag yr hoffech chi, ymhle yr hoffech chi i’r penblwydd digwydd. eich breuddwyd chi ydyw.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl