Darpariaeth Haf Hawthorne Ysgol Gyrru

English version

Ysgol Gyrru

Mae 12 o bobl ifanc dros 14 oed wedi bod yn cymryd rhan mewn cwrs Ysgol Gyrru 3 diwrnod yn Ysgol Uwchradd Hawthorne. Mae’r cwrs yn rhan o’r Rhaglen Gwyliau Haf RCT. Yn ogystal gyrru ceir o gwmpas maes parcio’r ysgol, cymerodd y bobl ifanc ran mewn prawf theori, prawf  canfyddiad perygl a gwylio DVD’s yn ymwneud materion diogelwch wrth yrru. Mwynhaodd y bobl ifanc yn fawr iawn ac erbyn diwedd y cwrs 3 diwrnod roeddent yn cwblhau troad 3 pwynt a pharcio drwy yrru’n l. Roedd hyn yn gyfle gwych i’r bobl ifanc, un bydd y Clwstwr Hawthorne yn gwneud eto!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl