Distawrwydd Yn Erbyn Y X Factor

English version

Mae pawb ym Mhrydain yn gwybod am y X Factor. Sydd, i fi, yn syniad trist.

Ymddangosai fel byddai’r llif o enillwyr X Factor yn ennill y teitl Rhif Un Nadolig yn ddiddiwedd.

Yna, llynedd fe gollodd yr enillydd Joe McElderry allan i Killing In The Name Of Love gan Rage Against The Machine (nodyn mae’r linc yn mynd a ti i’r gn ei hun, felly mae yna ychydig o eiriau drwg).

Ymddangosai fel bod yr un peth yn wir eleni, gyda nifer o bobl yn cefnogi gwahanol ymgyrch i stopio enillwr X Factor arall rhag cael Rhif Un Y Nadolig a diffrwythiad parhaol o gerddoriaeth y dyddiau hyn.

Er, mae’n ymddangos bod “grŵp-siwper”sydd eisiau stopio enillydd y X Factor eleni, pwy bynnag ydynt, o’r brig.

Felly, pa gn mae’r grŵp-siwper hyn, sy’n cynnwys y fath bobl Pete Doherty, Imogen Heap, Orbital a Billy Brag, wedi penderfynu ail-greu?

Wel, mae’n amlwg. 4’33” gan John Cage (yn y llun).

Wyt ti erioed wedi clywed amdano? Wel, os wyt ti’n troi popeth i ffwrdd am funud yna fe gei di gipolwg o beth ydy’r gn. Ia, pedwar munud a hanner o ddistawrwydd.

Mae grŵp Facebook hefyd o’r enw Cage Against The Machine sydd gyda dros chwedeg mil o ffans.

Bydd enillydd y Wobr Brit am y Cynhyrchwr Gorau eleni, Paul Epworth, wrth y llyw i recordio’r perfformiad.

“Rydym am blygio pawb i mewn,” meddai’r DJ Xfm Eddy Temple Morris, sydd wedi helpu trefnu’r sesiwn.

“Bydd yna git drymiau gydag ychydig o ddrymwyr, chwaraewyr bas, ychydig o gitarwyr.

“Dwi ddim yn gwybod beth fydd y sŵn. Dwi’n dychmygu bydd pinsiad siaced lledr, tagiad, piffian, chwerthin wedi’i bylu.

“Bydd posib clywed beth bynnag sydd yn digwydd yn yr ystafell honno ar yr adeg honno. Dyna’r perfformiad.”

Y rheswm i 4’33” gael ei ddewis oedd am ei fod y “darn mwyaf avant-garde o gerddoriaeth erioed wedi’i wneud”,  yn l Temple-Morris. Ychwanegodd ei fod yn gwrthwynebu’r X Factor oherwydd y ffordd mae’n bychanu cystadleuwyr sydd ddim yn cyrraedd y radd.

“Mae’n greulon iawn, dwi’n meddwl, yn cymryd pobl ac yn rhoi gobaith ffug iddynt,” meddai.

Aeth yn ei flaen i ddweud fod y sioe yn euog o “roi nhw ar y llwyfan yna ac yn fwy neu lai yn chwerthin arnynt fel gwirionyn y pentref yn y canoloesoedd.”

Fel ymgyrch llynedd, a gododd llawer o arian i Shelter, mae’r ymgyrch hwn hefyd yn codi arian i elusen. Wel, pum elusen a dweud y gwir. Mae’r pum elusen yn cynnwys Calm, gwasanaeth i ddynion ifanc mewn perygl o hunanladdiad, a’r Gymdeithas Tinitws Prydeinig.

Hyd yn hyn, mae’r gn yn 5/1 i fod yn Rhif Un Nadolig, tra mae’r enillydd X Factor yn ffefryn ar 4/7. Os wyt ti’n deall hynna, da iawn ti. Dwi ddim. Dyddiau da.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl