Diwrnod Byd-Eang y Plant 2022

Tachwedd 20fed 2022 yw Diwrnod Byd-eang y Plant 🌍. Lle rydyn ni’n dathlu Plant ledled y byd. Thema eleni yw rhannu neges gadarnhaol, gynhwysol i bawb. Beth am rannu eich un chi gyda ni @yepsrct a #WorldChildrensDay2022

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl