Diwrnod Cymhelliant Y Byd

English version // Yn Saesneg

Deffra! Mae’n ddiwrnod newydd sbon a dechrau mis newydd sbon.

Dychmyga dy hun – dy fod yn effro, llawn egni, rwyt yn barod i gymryd ar y byd.

Gwena. Bydd heddiw yn ddiwrnod da.

Mae dydd Mawrth 1af o Orffennaf yn nodi ‘Diwrnod Cymhelliant y Byd’ blynyddol. Rydym hanner ffordd drwy’r flwyddyn, ac efallai y bydd rhai ohonoch yn teimlo bod chi wedi colli eich mojo a oedd gennych ar ddechrau’r flwyddyn.

Nid yw’n ymwneud â gwneud rhestrau o nodau anghyraeddadwy. Dechreua’n fach. Mae heddiw ynglÅ·n ag ysbrydoli eraill i fod yn y person gorau gallu di fod. Beth sy’n ysgogi TI fel person?

Isod, mae yna rhai awgrymiadau a allai dy helpu di cymell dy hun:

  • Cymera ychydig o amser i ysgrifennu lawr dy fwriadau neu uchelgeisiau hoffi di gyflawni. Bydd y rhain yn rhoi targed i anelu ato, yna bydd y teimlad y byddi di’n cael pan rwyt ti wedi cyflawni tasg yn dy wneud di’n hapus
  • Pa rwystrau fyddai yn y ffordd ohonot ti’n cyflawni dy nodau?
  • Allu di feddwl am unrhyw fanteision o osod y cyflawniadau hyn?
  • Defnyddia dy ffrindiau neu deulu. Bydd cael y gefnogaeth a’r anogaeth gan y rhai sydd agosaf atat ti’n helpu. Efallai y byddant hyd yn oed yn ymuno â thi ar dy sialens ac yna gallu di roi hyder i’ch gilydd i gadw mynd.

Dychmyga dy hun

Dychmyga bod ti wedi cael dy ofyn i roi cyflwyniad o flaen pobl. Rwyt ti’n mynd i deimlo’n nerfus ac yn anesmwyth o flaen llaw. Ond dychmyga dy hun ar y diwedd. Caea dy lygaid a gwranda ar sŵn y gymeradwyaeth gan y gynulleidfa yn gwylio ti. Dyna dy foment di, mwynha fe.

Gwobrau

Mae bob amser yn bwysig i wobrwyo dy hun am gwblhau dy dasgau. Hyd yn oed os yw’n rhywbeth fel cael sleisen o gacen siocled, neu wylio awr o dy hoff sioe deledu. Bydd meddwl am dy wobr yn rhywbeth i dy ysgogi drwy gydol y dydd.

Am y newyddion diweddaraf, dilyna Diwrnod Cymhelliant y Byd – @WrldMotivationD – ar Twitter.

Gwybodaeth >> Iechyd

LLUN: GloriaGarcía trwy Compfightcc

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl