Diwrnod Tywyll Teledu

English version // Yn Saesneg

Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, Tony Hall, wedi cyhoeddi bydd BBC Three yn cau fel sianel darlledu yn 2014, ac mae rhan o’r rheswm yn ymwneud â rhewi’r Tâl Trwydded Teledu.

Mae hwn yn gyntaf hanesyddol i’r gorfforaeth wrth iddynt, mewn gwirionedd, gau un o sianeli eu hunain; er y ffaith bydd BBC Three yn parhau i ‘fodoli’ ar-lein ar yr iPlayer.

Yn nhermau ei effaith ar y diwydiant teledu; mae’r cyhoeddiad wedi cael ymateb o ddicter gan ddefnyddwyr Twitter anhysbys i bobl enwog fel Matt Lucas, un gychwynnodd ei yrfa i raddau ar BBC Three gyda Little Britain.

Yn nhermau’r effaith ar ei wylwyr; bydd y canlyniadau yn catastroffig. Heblaw am y penodau dwbl hanfodol o Family Guy bob nos, mewn oes pan mae’r BBC bellach yn comisiynu mwy o sioeau prif lif diflas ac ystrydeb (cliché) i blesio’r gynulleidfa sy’n gadael – bod hyn yn aflwyddiant llwyr The Voice neu’r ymateb sâl i amryw ddrama proffil uchel fel The White Queen a Death Comes To Pemberley – roedd BBC Three yn brin gan fod y mwyafrif o’i raglenni, heblaw am sioeau realiti cywilyddus, yn gyffrous – teledu o ansawdd uchel roedd llawer o wylwyr yn addoli.

Beth am The Fades, drama ffantasi pylsadol a chreulon wnaeth ennill BAFTA (gad i ni anwybyddu’r ffaith ei fod wedi’i ddileu’n greulon) neu In The Flesh oedd wir yn gaethiwus, drama cymeriadau angerddol oedd yn digwydd canolbwyntio ar zombies.

Wastad yn wych ac yn annisgwyl, roedd BBC Three yn comisiynu rhaglennu dewr a beiddgar fel y rhaglen Americanaidd cwlt gwych Orphan Black a’r rhaglen ddyfeisgar, ddoniol Some Girls oedd yn creu cysylltiad dilys gyda’r gynulleidfa a beirniaid.

Roedd y sianel yn dod yn dir magwraeth i dalent comedi newydd, ffres; sêr fel Russell Howard, Matt Lucas, James Corden ac (yn anffodus) Russell Kane – i gyd yn cael eu cyfle mawr trwy raglennu’r sianel.

Cafodd Gavin and Stacey, un o raglenni mwyaf annwyl y 21ain ganrif, ei gyfle mawr ar BBC Three hyd yn oed. Darganfuwyd Torchwood, cefnder tywyll Doctor Who, ei gartref ar BBC Three cyn symud i BBC One am ei drydedd gyfres. Mae Bad Education, sioe gythreulig ddrwg Jack Whitehall, newydd gael ei gomisiynu ar gyfer ei ail-wneud yn America. Mae hyd yn oed Taylor Lautner – Taylor Twilight Lautner – wedi cytuno serennu yn ail gyfres Cuckoo.

Mewn oes ble mae cymdeithas yn gosod y bai am ein problemau ar yr ieuenctid – yfed, cyffuriau, troseddu, llygredd, Jeremy Kyle – roedd y BBC yn un o’r allfeydd prin ble roedd rhaglenni yn cael eu creu ar gyfer y math yma o bobl; i ddathlu nhw a’u chwaeth. Oherwydd y gwirionedd ydy mai’r ieuenctid sydd ar y blaen o ran teledu. Maent yn addasu i ffyrdd newydd o gysylltu gyda’r cyfryngau a nhw ydy’r gynulleidfa mae’r sianeli i gyd eisiau fwyaf. Mae’n  annhebygol bod gwryw 40 oed wedi cysylltu am y tro cyntaf gyda sioe teledu am athro ysgol uwchradd sy’n coginio meth sydd bellach wedi dod yn un o obsesiynau adloniant mwyaf cymdeithas ers Friends.

Er ein holl ddyfeisgarwch, ymddangosai fel ein bod yn cael ein cosbi gan y BBC. Dwi’n cytuno, gyda dyfodiad Netflix ac Amazon Prime (Lovefilm) mae bellach yn duedd cadarn i amsugno’r teledu i gyd ar yr un pryd mewn un eisteddiad hir ond wrth alltudio BBC Three a’i wasanaethau i’r iPlayer, a’r iPlayer un unig, mae perygl mawr bydd y rhaglennu cynigir yn dirywio oherwydd y cyllid sydd wedi’i leihau’n sylweddol.

Mae Hall yn credu bydd y symudiad yma yn arbed £50 miliwn i’r BBC, gyda £30 miliwn o hyn yn mynd yn syth i mewn i ariannu drama wreiddiol ar y BBC. Golygai hyn, wrth gwrs, bydd yn mynd yn syth i Top Gear a dramâu heddlu, yn lle ariannu teledu sydd yn wir yn gwthio’r ffiniau ac yn diffinio genre… a Doctor Who.

Dwi’n deall, i raddau, y broses meddwl y tu ôl i’r symudiad yma – arbed arian, creu chwyldro teledu BBC ar-lein – ond mae’n debyg nad fydd y canlyniadau yn foddhaol iawn. Ac mewn effaith, golygai hyn farwolaeth rhaglennu sydd yn canolbwyntio ar oedolion ifanc. Mae amserlenni teledu yn llawn o sioeau talent a dramâu llawn ystrydebau wedi’u hanelu at gynulleidfaoedd sydd 20 mlynedd yn hÅ·n ac sydd fel arfer yn llai ‘gweithredol’ mewn gwylio’r testun yma.

Golygai hyn bydd cenhedlaeth gyfan yn cael ei anwybyddu mewn gwirionedd – gan mai’r genhedlaeth nesaf fydd yn etifeddu’r diwydiant mewn tua 10 mlynedd – dylai darparu a thargedu ni, os mai dim ond am y pwrpas o alluogi ni i greu teledu dewr disglair hefyd pam rydym ni’n tyfu i fyny.

Mae hwn yn ddiwrnod tywyll i deledu a’r unig ffordd o weithredu sydd yn gwbl glir ydy, wrth gwrs, i roi feto ar y symudiad yma ar BBC Three a thargedu BBC Four a chyfuno ei raglennu (fel arfer yn fwy ‘uchel-ael’ ac yn ‘ddeallusol dideimlad’) gyda rhai BBC Two, dwy sianel, mae dwy sianel wedi’i gyfuno yn creu allbwn dwywaith well: Top Gear, comedïau rhyfedd a dramâu trosedd Swedeg i gyd mewn un lle. Beth fedri di wneud ond ei garu?

Os nad yw hyn yn gweithio yna efallai – os yw duwiau’r teledu yn gwenu arnom – bydd y symudiad yma ddim yn niweidio allbwn BBC Three gormod. Bydd yna rai sioeau realiti ofnadwy yn cael ei golli ond, mewn gwirionedd, mae’r rheiny yn rhatach i’w cynhyrchu ac yn haws i’w marchnata nag rhywbeth fel drama dywyll a beiddgar fel In The Flesh.

Diwrnod tywyll iawn i deledu yn wir.

Dyma gyswllt i ddeiseb gall arwyddo i ‘Achub BBC Three’.

DELWEDD: gizmodo

Erthygl Berthnasol: Want a Job in TC? Here’s Your Chance

Gwybodaeth –Teledu

Gwybodaeth – Diwylliant

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl