Diwrnod Y Trowsus Anghywir

English version // Yn Saesneg

Mae Mehefin 21ain yn Ddiwrnod Trowsus Anghywir.

Ymuna yn y parti a gwisga dy drowsus mwyaf gwirion er mwyn dathlu 10 mlynedd o godi arian hanfodol i blant sâl mewn ysbytai a hosbisau plant ledled Prydain gyda’r Sefydliad Plant Wallace and Gromit. Gallet wneud beth bynnag hoffet dim ond bod pawb yn talu £1 i gymryd rhan.

Eleni ydy pen-blwydd 10 oed Diwrnod Trowsus Anghywir felly mae angen dy help di i’w wneud yn hyd yn oed mwy arbennig a helpu plant sâl.

Mae yna ddigonedd o ffyrdd i godi arian Рo gynnal parti, gwagio dy bocedi a chasglu newid m̢n a cheiniogau pawb. Neu, edrycha ar y rhestr o awgrymiadau isod am syniadau pellach:

  • Gemau parti: dathlu ein pen-blwydd 10 oed gyda dy gemau gorau; ‘musical statues’, llewod yn cysgu neu basio’r parsel a gofyn i bawb am gyfraniad am gymryd rhan
  • Cynnal cwis Diwrnod Trowsus Anghywir
  • Pinio’r cynffon ar Gromit
  • Ffedog ymlaen: dechrau pobi a gwerthu danteithion pen-blwydd blasus i’r elusen
  • Ffasiwn Drowsus: cynnal sioe ffasiwn yn yr ysgol neu gyda ffasiwn drowsus dros yr oesoedd
  • ‘Belt up & zip it’: Tawelwch Noddedig, pwy sy’n gallu cadw’n ddistaw am y hiraf?
  • Rhedeg, cerdded neu ras tair coes noddedig.

Os wyt ti eisiau cymryd rhan yn Niwrnod Trowsus Anghywir, cofrestra yma: http://www.wallaceandgromitfoundation.org/register/

“Cracking stuff, Gromit!”

Erthygl Berthnasol: Support Wallace & Gromit’s Children Foundation

Gwybodaeth – Iechyd a Materion y Corff

Gwybodaeth – Diwylliant

DELWEDD: yoursourcetoday

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl