Eisiau Newid Dy Farn?

English version

Beth hoffwn ddweud yn gyntaf, ydy sut ydw i yn bersonol efo dim yn erbyn pobl efo problem, boed hynny’n fawr neu’n fach. Dwi wir yn meddwl fod pawb yn berson eu hunain, ac o fewn y person hwn mae rhywbeth anhygoel, hyd yn oed os oes ganddynt anhwylder neu allu corfforol.

Dwi ddim yn hoffi, nag yn deall, pan fydd pobl yn profocio neu’n gwneud hwyl o bobl efo problemau. Dwi’n meddwl fod hyn yn ddigywilydd ac yn gofidio, ac mae’n fwy gofidus i’r bobl. Mae’n ymddangos i mi fod y bobl yma efo rhywbeth gwahanol amdanynt, sydd efallai yn eu gwneud yn fwy diolchgar am sylw. Dim byd drwg, ond mae’n gwneud nhw yn fwy anhygoel.

Dwi’n meddwl fod y mwyafrif o bobl yn ceisio osgoi pobl sydd efo ryw fath o broblem. Dwi ddim yn deall pam i fod yn onest. Mae ganddynt gymaint o barch am bethau ac mae’n ymddangos fel bod ganddynt olwg gwell o’r byd. Maent yn gwerthfawrogi popeth sydd ganddynt ac maent yn hollol grt. Dwi’n adnabod tipyn o ffrindiau sydd efo problemau, gan gynnwys ADHD, a nhw ydy’r bobl fwyaf doniol dwi wedi’i gyfarfod.

Felly maent yn wahanol, pwy sydd yn poeni? Dim fi, mae hynny yn sicr!

Mae’r nifer o bobl dwi’n adnabod bydda’n cerdded i ffwrdd oddi wrth rywun mewn cadair olwyn gan eu bod yn meddwl nad ydynt yn gallu siarad nhw yn anhygoel. Byddwn i wir yn hoffi slapio rhywun sydd yn meddwl fel yna! Fedra i ddim ei ddioddef!

Pob cyfle posib, pan fyddaf yn gweld rhywun mewn cadair olwyn neu efo problem (os yw’n weledol), dwi’n rhoi gwen enfawr, ac yn ceisio fy ngorau i wneud iddynt deimlo fel person gwirioneddol.

Dwi wedi gweld rhai pethau sydd wedi’n ngwneud i’n sl. Fel rhywun yn gwthio cadair olwyn, yn cicio bagl neu’n gwneud hwyl o rywun gyda phroblem. Dwi ddim yn deall sut gall pobl wneud hyn. Mae’r bobl anhygoel yma yn bobl arfero hefyd. Nid yw’r ffaith fod ganddynt broblem golwg neu’n wahanol i bobl eraill ddim yn golygu nad oes ganddynt enaid neu’n gallu gwneud pethau. Pobl ydynt, a dwi’n dymuno byddai mwy a mwy o bobl yn gweld hyn, dwi’n dymuno fod mwy o bobl yn eu gweld fel yr ydwyf i.

A dwi’n ymddiheuro am ddweud “pobl”. Dwi’n deall ei fod yn ymddangos fy mod i’n gwahanu nhw o bawb arall, ond dwi ddim yn gwybod sut arall i ddweud hyn. A dwi wir ddim yn golygu gwneud.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl