Eric Unseen: BYB McFly

English version

Mae’n debyg dy fod di’n gyfarwydd ennillwyrr Brwydr y Bandiau CLIC, Eric Unseen. Maent hefyd yn chwarae yng Ngwobrau CLIC gyda llaw, os wyt ti eisiau gweld nhw.

Ers BYB, dwi wedi bod i dipyn o’u gigs ac yn dod ymlaen yn eithaf da gyda nhw a’u rheolwr nhw, Anthony Bunko. Maent hyd yn oed wedi gofyn i mi reoli eu tm stryd (sydd fel sylfaen ffans a pheth hyrwyddo sydd gan fandiau/cantorion Dwi hefyd wedi cael rhai o’r criw Wicid yn rhan ohono gan na fedraf ei wneud ar ben fy hun) ac un o’r pethau maent wedi gofyn i’r tm wneud ydy helpu nhw i ledaenu’r neges am rywbeth.

Beth ydy hyn? Wel, ti’n gwybod McFly? Maen nhw’n cynnal Brwydr y Bandiau lle gall bandiau arwyddo i fyny, postio darn amdanyn nhw ei hunain gyda fideo YouTube a chael pobl i bleidleisio amdanynt. Bydd y 50 uchaf wedyn yn cael eu troi i mewn i’r 26 uchaf wrth i McFly ddewis pob band i gefnogi nhw ar bob noson eu taith cyngherddau. Mae Eric Unseen wir eisiau gwneud hyn ac eisiau dy help di i gael cyfle go dda. Dychmygu nhw’n ennill lle ar y daith gyda McFly? Byddent yn dod yn fwy poblogaidd a gallet ti eistedd yn l a meddwl “Ia, dwi wedi helpu nhw i gael ble maent heddiw.”

Sut wyt ti’n pleidleisio? Hawdd. Cer i’r ddolen hon ac yna clicia ar y ‘Like’ Facebook (sicrha dy fod di wedi logio i mewn cyntaf) a dyna ni. Ia, dyna’r cwbl sydd yn rhaid gwneud. Hawdd. Ac ni fydd yn cymryd gormod o dy amser chwaith.

Felly tyrd, bydda’n seren a phleidleisia.

Dolennau

Facebook Eric Unseen
Twitter Eric Unseen
Facebook y Tm Stryd
Twitter y Tm Stryd

Cadwa olwg allan am fwy gan Eric Unseen a’r Tm Stryd! Byddet yn cael llwyth o ddiweddariadau o’r dolenni uchod.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl