Ffilm Byr LGBTQ+ Stonewall

Datblygwyd y ffilm byr hwn o ymgynghoriad a ryddhawyd yn 2020 ar gyfer pobl ifanc LGBTQ+ sy’n byw yn RhCT.

 

Cafodd y bobl ifanc a gwblhaodd yr ymgynghoriad gyfle i naill ai nodweddu neu roi datganiad o’u profiad fel person ifanc LGBTQ+ sy’n byw yn RhCT.
Pwrpas y ffilm byr hwn yw i rhoi cyfle i’r bobl ifanc leisio’u barn yn ogystal â hysbysu’r gymuned ehangach am yr heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.

Beth mae YEPS wedi wneud ers yr ymgynghoriad yn 2020?

  • Sefydlu grŵp cymorth LGBTQ+ o’r enw ‘Enfys Unedig’
  • Datblygu fforwm ieuenctid Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
  • Â chynnal Digwyddiad Balchder Teulu llwyddiannus

🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl