Gc Chic Tafod Ym Moch

English version

Wyt ti’n hoffi cerddoriaeth? Dwi’n hoffi cerddoriaeth. Dwi hefyd yn hoffi gwyddoniaeth. O ganlyn hyn, nid oes dim fydd yn gwneud fi’n fwy hapus na phan fydd y ddau yn cyfuno i ffurfio band gwyddonol o ryw fath. Ond gwae fi! Nid yw’r fath beth yn bodoli, dwi’n clywed ti’n dweud. Wrth gwrs, credais yr un peth tan ddydd Gwener 9fed Rhagfyr, pan gafodd s?n od ei gyflwyno i mi. Pa fath o s?n? Wel, s?n We Are The Physics wrth gwrs, pedwarawd sydd yn darparu ‘Roc Pync Gwyddonol Mwtant’, fel maen nhw’n ei alw.

Nawr, mae hyn i gyd yn swnio’n od iawn. Wel, dwi ddim am ddweud celwydd wrthyt ti – mae yn od iawn. Yn fwy od na dim dwi wedi’i gyfarfod ym Mar Elliot cynt. A dyna oedd prif leoliad fy mand i, felly ti wir yn gwybod pa mor od ydyw. Ond, fel mae’n digwydd, dwi’n hoffi od, a dwi’n hoffi meddwl dy fod di hefyd.

Mae We Are The Physics yn hanu o Glasgow (ia, yr un yn yr Alban) ac wedi bod yn perfformio ers 2005, yn cynhyrchu recordiau ers 2006. Wedi arwyddo i’r label Indie-Japanaidd Magnetic Records yn 2009, mae We Are The Physics wedi teithio dros bob man, yn meddwi ar fodca Rwsiaid ac yn gwneud ffrindiau gyda ffans metel marwol yn Y Ffindir, Yn cynnwys tri Mike, Chris, 2 br o sbectol ymyl tew a 6 o goesau tenau, mae WATP wedi chwarae gyda phobl fel Franz Ferdinand a 30 Seconds To Mars, yn ogystal chwarae llwyfannau mawr mewn gwyliau fel T in the Park ac NME.

Felly beth ddiawl mae band mor anhygoel o wych yn gwneud yn Aberdare? Mae’n rhaid bod hyn yn lot o betrol? Wel, diolch i Voodoo Lobster Promotions, roedd y tri Mike a Chris yn fwy nag hapus i ychwanegu ein tref fach ni i’w taith o Lundain a Nottingham. Hapus? Fedri di fetio ein bod ni. Ac ar l gwrando arnynt, byddet ti hefyd.

Roedd gweld WATP yn perfformio wir yn olygfa i’w werthfawrogi. Roedd y prif lais Mike (nid y gitarydd Mike na’r drymiwr Mike) yn taro fi fel croesfrid o Jack Skellington a Moss o’r IT Crowd wrth iddo ymdeithio o gwmpas y llwyfan gyda’i gitr fas. Roedd y symudiadau plyciol, yr egni uchel a bregusrwydd agored perfformiad y band yn rhoi’r teimlad amlwg i mi fy mod i’n gwylio ‘nerd’ yn ceisio dawnsio yn ei barti cyntaf neu efallai hyd yn oed robot o ryw fath. Dwi erioed wedi gweld y cysylltiad rhwng aelodau band yn cael ei gyflawni mor berffaith gan fand byw o’r blaen, a dwi wedi ceisio, ac wedi ffaelu, cymharu nhw gydag unrhyw fand arall er mwyn rhoi syniad i ti o sut sain sydd ganddynt. Ar un pwynt, meddyliais eu bod nhw’n debyg i The Hives, ond y munud wedyn roeddwn i’n cael fy atgoffa o System of a Down, a’r nesaf o The Sparks. Yn y diwedd dois i’r canlyniad ei bod hi’n amhosib esbonio sut sain sydd ganddynt, a gallaf ddim ond gofyn i ti wrando arnynt dy hun ar http://www.wearethephysics.com/listen.

Hyd yn oed i gynulleidfa hollol newydd, llwyddodd WATP i gael pawb ar ei draed wrth iddynt serennu mewn noson wych. Roedd y perfformiad od yn syndod llwyr gyda chytgan “Your milkshake brings all the boys to the yard” neu gn lle roeddent yn sefyll yn gwbl llonydd drwy’r gn gyfan. Ar l arllwys ei dd?r a chael ei halio i’r dorf, plediodd y prif lais Mike am arian brechdanau a dywedodd WATP hwyl fawr i Aberdare, ble llwyddant i greu argraff fawr.

Os wyt ti’n chwilio am rywbeth od a hyfryd i wrando arno drwy dy ddyfais chwarae cerddoriaeth, yna dwi’n meddwl dwi wedi dod o hyd iddo. Mae fy mlas i mewn cerddoriaeth yn ymestyn o’r roc mwyaf blaengar i’r hop fwyaf hipi, a dwi dal i ddod ar draws unrhyw beth mor agos i hyn. Bydded hyn y sengl fwyaf poblogaidd ‘You Can Do Athletics, BTW’ neu’r gn 8 eiliad ‘Drawing Anarchy Signs On Your Pencil Case Is Redundant’, mae cerddoriaeth gc chic tafod ym moch WATP yn barhaol arloesol ac yn bron yn sicr i roi gwen ar dy wyneb.

ON: Yn amgaeedig mae fideo o’r gig ei hun, wedi’i achredu i Adam Jenkins. Roedd yr ansawdd sain yn llawer gwell os oeddet ti yno, ac felly dwi’n awgrymu dy fod di’n gwrando arnynt ar eu gwefan. ROEDD YN ANHYGOEL.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl