Golygyddion Ifanc yn cwrdd ag Aelodau Senedd Ieuenctid

Yn ddiweddar wnaeth yr Golygyddion Ifanc cyfarfod ag Aelod Seneddol Ieuenctid Rhondda Cynon Taf (MYP) Carys a’i dirprwy, Lowri. Gofynnodd Rob ac Ashton ychydig o gwestiynau iddynt am eu rôl fel MYP a hefyd i chi gael gwybod ychydig amdanynt a sut y gallant eich helpu chi a’ch ardal. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn, anfonwch neges at allyn.jones@rctcbc.gov.uk a bydd eich cwestiwn yn cael ei drosglwyddo iddynt.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl