Gwaith Celf – Canolfan Galw Heibio Ponty

Pa mor anhygoel yw’r arddangosfa gwaith celf hwn ar wal Canolfan Galw Heibio 16+ ym Mhontypridd 16+ a grëwyd gan grŵp o bobl ifanc gwych o’r ganolfan?! 🎨🖌️

Diolch yn fawr i Adele a Craig ac i Jason Hurford, Swyddog Addysg Digartrefedd Ieuenctid YEPS!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl