Gweithgareddau YEPS yn Mynd yn Ddigidol!

Mae nawr gan bobl ifanc RhCT mynediad i raglen gyffrous y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad trwy wefan www.Wicid.TV.

Rydym yn rhedeg treial lle gall pobl ifanc o bedwar Ysgol Gyfun (Garth Olwg, Ysgol Uwchradd Pontypridd, Ysgol Gyfun Mountain Ash ac Ysgol Gyfun Y Cymer) bwcio ymlaen i weithgareddau amser cinio ac ar ôl Ysgol o’r cysur o’i chartrefi. Yr amcan yw i ryddhau’r system i ysgolion y sir yn gyfan erbyn y tymor y gwanwyn yn fis Ionawr 2018.

I gael mynediad i’r system bwcio, rhaid i bobl ifanc cofrestru cyfrif ar www.Wicid.tv wrth wasgu’r botwm ‘Cofrestru’ yn y gornel dde ar y top.

Defnyddiwyd y system fformat cart siopa lle fydd pobl ifanc yn ychwanegu’r gweithgareddau hoffwn wneud i mewn i’r fasged. Pryd fyddwn yn barod i symud ymlaen, fydd angen i’r person ifanc nodi cyfeiriad e-bost dilys o riant neu warchodwr iddyn nhw dderbyn ffurflen caniatâd. Ar ôl dderbyn y ffurflen wedi eu cwblhau, fydd lle’r person ifanc ar y gweithgareddau yn cael ei chadarnhau.

Os oes pobl ifanc ac/neu rieni/gwarchodwyr heb fynediad i’r we, bydd swyddog ymgysylltu ieuenctid yr ysgol yn rhoi copi papur o’r ffurflen caniatad i’r person ifanc. Mae hawl i bobl ifanc arolygu statws eu harchebion trwy wasgu’r botwm ‘Eich Cyfrif’ yn y gornel dop ar y dde ac wedyn dewis ‘Archebion Gweithgareddau’ o’r opsiynau ar y chwith.

Os oes gan unrhyw bobl ifanc ac/neu eu rhieni/gwarchodwyr unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r system bwcio ymlaen, gallwch gysylltu â ni trwy’r tudalen YEPS Facebook neu gellir cysylltu â’r tîm gweinyddol ar 01443 744106. Rhowch ‘like’ a dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol isod i dderbyn newyddion a diweddariadau o YEPS a Wicid;

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl