Gwna Dy Farc: Pleidleisia!

English version // Yn Saesneg

Llynedd roedd dros 470,000 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn pleidlais genedlaethol, ‘Make Your Mark’.

Mae hwn yn bleidlais flynyddol Senedd Ieuenctid y DU o rai 11-18 oed, ac eleni rydym eisiau i 1 miliwn o bobl ifanc gymryd rhan.

Yn cael ei redeg gan bobl ifanc, mae Senedd Ieuenctid y DU yn rhoi’r cyfle i rai 11 i 18 oed defnyddio’u llais mewn ffyrdd creadigol i newid pethau sydd yn bwysig i ti – mae ‘Make Your Mark’ yn rhan enfawr o hyn. Tan 10fed Hydref rydym yn gofyn i bobl ifanc ledled y wlad pa faterion sydd fwyaf pwysig iddyn nhw. Mae beth rwyt ti’n ei ddweud wrthym ni yn penderfynu beth sydd yn cael ei drafod gan Senedd Ieuenctid y DU yn y Tai Cyffredin ar 14eg Tachwedd. Mae pleidleisio yn digwydd ar-lein a gyda phapurau pleidleisio yn cael eu dosbarthu mewn ysgolion a chanolfannau ieuenctid.

Bydd deg pwnc ar gael i ddewis ohonynt ar y papur pleidlais ‘Make Your Mark’ cychwynnol, gyda’r pum pwnc mwyaf poblogaidd ymysg pobl ifanc yn mynd ymlaen i gael eu trafod gan Aelodau Senedd Ieuenctid yn y ddadl mis Tachwedd, yn cael ei gadeirio gan Lefarydd y TÅ· Cyffredin, John Bercow AS, a’i ddarlledu yn fyw ar y teledu.

I bleidleisio, neu i gymryd mwy o ran a helpu cael barn bobl ifanc eraill wrth ddod yn Bencampwr ‘Make Your Mark’, cer drawi mym.mi-vote.com cyn y 10fed o Hydref.

Cer draw i www.byc.org.uk. Dilyna ni ar twitter: twitter.com/bycLIVE

Delwedd: byc

Erthygl Berthnasol: Ateb Eich Cwestiynau

Gwybodaeth – Y Gyfraith a Hawliau – Cyfranogaeth

Gwybodaeth – Dy Fyd Di – Gwleidyddiaeth – Gwleidyddiaeth Ieuenctid

DELWEDD: rachel_titiriga trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl