Gwobrau Llwyddiant Ieuenctid

English Version

OK, mae pawb wedi clywed am y TV Awards a’r Grammys.

Ond ar ddydd Mercher 3ydd Tachwedd yn y Muni, Pontypridd roedd y Gwobrau Llwyddiant Ieuenctid.

Roedd yn gyfle i ddathlu beth mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn gynnig i bobl ifanc o gyfnewid ieuenctid i waith ieuenctid ar y stryd a llawer mwy.

Hwn oedd yr ail Wobrau Llwyddiant Ieuenctid y Gwasanaethau Blynyddol i Bobl Ifanc.

Roedd hwn yn gyfle i ddathlu beth mae pobl ifanc wedi’i wneud yn dda yn eu cymunedau ac i dderbyn eu gwobrau haeddo am beth maen nhw wedi’i wneud yn y gymuned yn hytrach na’r cyhoeddusrwydd negyddol mae pobl ifanc yn ei gael!

Y gwobrau oedd yn cael eu cyflwyno oedd y:

Gwobr Seren Ddisglair – Aeth i Luke Belmont. Roedd y wobr mewn adnabyddiaeth o berson ifanc oedd wedi goresgyn trafferthion a thrallod i gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Gwobr Chwaraeon Eithriadol Aeth i’r maswr Dean Gunter o glwb rygbi Pontypridd. Roedd y wobr yn adnabod llwyddiant chwaraeon.

Gwobr Prosiect Eithriadol – Yn adnabod clybiau a chymdeithasau sydd wedi cwblhau prosiect eithriadol ac yr enillwyr oedd yr Arolygwyr Ieuenctid sydd yn arolygu gwaith ieuenctid i gyd.

Gwobr Goffa Susan Richards Mae’r wobr hwn er cof am gyn gweithiwr ieuenctid teilwng ac enillydd y wobr hon oedd James Hall am ei waith caled i gyd.

Gwobr Goffa Susan Davies Mae’r wobr hon er cof am cyn weithiwr ieuenctid teilwng ac yn adnabod cyfraniad eithriadol person ifanc i’w clwb neu ganolfan dros RCT ac yn derbyn y wobr hon oedd Kirsty Atkins.

Gwobr Llysgennad Ieuenctid Aeth i Bethan John mewn adnabyddiaeth o’i chynrychiolaeth o lais pobl ifanc yn ei chymuned.

Gwobr Celf a Diwylliant Creadigol Aeth i Darrian Rees sydd wedi dangos dawn am gelf a diwylliant creadigol.

Gwobr Amgylchedd Aeth i Bwyllgor Eco Tonyrefail Comp am eu cyfraniad mewn prosiect amgylcheddol.

Gwobr Diolch Sam Mewn adnabyddiaeth o weithiwr ieuenctid sydd bob amser yn gwneud mwy nag y sydd raid. Mae’r wobr hon yn cael ei enwebu gan bobl ifanc i ddweud diolch am bopeth maent wedi’i wneud iddynt. Aeth y wobr i Ashley Trow.

Yn olaf oedd y Wobr Cyflawniad Rhyngwladol. Roedd y wobr hon i’r bobl ifanc gymerodd rhan mewn cyfnewidfa ieuenctid i Wlad Pwyl, yn derbyn eu gwobrau oedd Harriet Costello, Jessica Nelson, Lloyd Owen, Joshua Price, Darrian Rees, Catrin Davies, Stephen Bees, Leon Jones, Anthony Davies a Michael Brown.

Dywedodd Louise Cook, Arweinydd Gwasanaethau Pobl Ifanc yn ei araith: “Mae’r gwobrau Llwyddiant Ieuenctid yn dathlu ac yn hyrwyddo llwyddiannau gwych y bobl ifanc sydd yn cyweddu ’r gwasanaethau ieuenctid dros Rhondda Cynnon Taf.”

Nid y Gwobrau Llwyddiant Ieuenctid yn unig oedd y noson hon ond cawsom hefyd y cyfle i lansio’r wefan Wicid.tv yn swyddogol. Roedd y lansiad yn cynnwys fideos a chyflwyniad gan y tm golygyddol, perfformiad gan y Take Part Performance Crew a perfformiad gan ein seren X Factor ein hunain, Tom Richards.

Ar ran tm golygyddol Wicid.tv hoffwn ddweud llongyfarchiadau mawr i bob un gymerodd rhan yn y gwobrau, parhewch yn eich gwaith da a ni fedrwn ddisgwyl tan y nesaf!

LLONGYFARCHIADAU!!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl