Hanes Ffannau

English version

Mae’r erthygl hon wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Erthygl Fwyaf Doniol yng Ngwobrau CLIC 2011.

Y ffan. Teclyn cartref nerthol neu gwestiynau a dirgelion diddiwedd  sydd ddigon teilwng i feddyliau gorau heddiw?  Bod hyn yn ffan gadarn gyda thaldra o ddim ond 2 droedfedd hyd at un sydd thaldra nodedig o 4 troedfedd yn gymharol phlentyn neu laslanc bychan, mae llawer o ymholiadau yn ymwneud nhw. Ti’n gweld,  y cyntaf o osodiadau cyflymder gwynt y ffan ydy wrth gwrs dim, sero, ffug, i ffwrdd. Yr ail ydy cam un, gwir, ar, i’r rhai ohonom lle dyw’r angen i oeri ddim yn achos brys a gallai gael ei weinyddu yn hawdd dros gyfnod o 5 munud heb unrhyw l-effaith mawr. Nesaf mae cam 2, tyner, cymedrol. 1-2 tsili i’r rhai ohonoch sydd angen cyflymder gwynt gall gael ei gymharu i gyflymder pry copyn pan mae’r cael ei ddarganfod yng nghefn y bwrdd coffi, wrth geisio darganfod hen gylchgrawn roeddet wedi bod yn ei gadw, er mwyn defnyddio taleb arian bant roeddet ti wedi’i adael yno, am dy fod di’n meddwl byddet yn ei golli os oeddet ti’n ei dorri allan cynt. O’r diwedd rydym yn cyrraedd cam 3, uchafbwynt, eithaf, mawreddog, i’r rhai sydd angen dim yn llai na chorwynt o fewn eu cartref neu le o waith, i’r rhai sydd eisiau cyflymder gwynt eithaf ar gyfer gallu sychu cenhedlaeth nesaf. Dim ond ff?l sydd yn dewis y gosodiad hwn.

Wrth geisio nesu at ffan, efallai bod rhai yn syn, yn ofn, yn ddryslyd gan y dewisiadau dryslyd ar gael iddynt, ac fe ddylai nhw hefyd. Mae cwestiynau brawychus fel: wrth ddewis gosodiad 2 o 0, ydy’r ffan yn treulio mwy o amser yn troelli i fynnu neu yn syml, ydy’r cyflymiad cylchdroadol yn fwy nag o osodiad 0 i 1? Beth mae’r pin yna sydd yn disgyn i mewn iddo pan fydd pwysedd yn cael ei roi iddo ar ddamwain pan fydd rhywun yn cerdded pasio’r ffan? Os ydw i’n rhoi fy mys drwy’r caets oes digon o le i fi gyffwrdd yn y llafnau? Pan nad wyf i wedi gweld cynhyrchwr fy ffan mewn unrhyw leoliad arall? Ydy nhw yn cynhyrchu ffannau yn unig? Ydy hyn yn farchnad broffidiol? Pam, pam mae cilfach mor amlwg yn y farchnad, nad oes gosodiad 4? Pam fod y ffan yn cymryd plwg mor hunanol pam dwi’n amlwg ei angen i wefru fy ffn? Pam fod y ffan yn sefyll yna, ger fy ngwely, yn gwawdio fi pam fyddaf yn deffro yn y tywyllwch i weld ffigwr 4 troedfedd yn sefyll trosaf a dwi, am funud, wedi dychryn efo’r bygythiad posib os byddai hwn, mewn gwirionedd, yn berson?

Felly dyma pam fod ffannau yn, mewn gwirionedd, y cam nesaf yn esblygiad y ddynolryw. Byddent yn ein dychryn yn y nos a heb alwad ffn i eraill am fod y ffn heb fatri, byddent yn cymryd drosodd ein cymdeithas gyda’u gosodiad cam 3, nes does dim ond ffannau. Efallai bydd pocedi bychan o wrthwynebiad dyn, byddent yn ymladd yn rhagorol, ond nid oes digon o doriadau p?er yn y byd. Yn y diwedd cafodd y ddynolryw eu trechu gan chwant eu hunain am rym: y defnydd o danwyddau ffosil wedi arwain at ostyngiad mewn cronfeydd olew arweiniodd at yr angen am egni amgen i bweru’r byd, ac un o’r ffynonellau hyn oedd, wrth gwrs, p?er gwynt. Roedd y ffannau yn gwybod hyn ac yn disgwyl nes i dechnoleg ddod digon datblygedig i’w ddefnydd ddod yn gyffredin. Defnyddiodd y ffannau eu gosodiadau grymus i bweru’r tyrbinau gwynt yma i bweru ei hunain mewn beth gall ond cael ei alw yn gylch gormes. Felly dwi’n annog arnat ti, y darllenwr, i ddarganfod ffynhonnell arall o egni, p?er yr haul, p?er y tonnau, unrhyw beth ond y p?er gwynt ofnadwy yna.

Yn ogystal hyn, mae’r tyrbinau gwynt yna efo golwg eithaf dychrynllyd.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl