‘Hybiau Symudol’ Newydd yn Dod yn Fuan!

Yn fuan byddwn yn derbyn dau gerbyd newydd i’w defnyddio fel ‘hybiau symudol’ i gynnal gweithgareddau a sesiynau lleol.

Bydd ein hybiau newydd yn cael eu defnyddio cyn diwedd Ebrill 2021. Bydd y cerbydau wedi’u gwresogi yn cynnwys ardaloedd eistedd, cysylltiadau gliniaduron, Wi-Fi a sgriniau teledu.

Bydd y ddau hybiau symudol newydd yn cynnal gweithgareddau fel clybiau ieuenctid cyffredinol, sesiynau gemau, sesiynau celf a chrefft, nosweithiau ffilm a gweithgareddau chwaraeon – yn ogystal â darpariaeth wedi’i thargedu’n well fel ysgrifennu CV, cymorth ymgeisio am swydd, technegau cyfweld, a chefnogaeth gan gweithiwr ieuenctid 1-i-1 mewn man cyfrinachol.

Bydd y cerbydau hefyd yn gweithredu fel canolfannau ar gyfer YEPS yn ystod digwyddiadau cymunedol fel Diwrnod blynyddol y Lluoedd Arfog a Brathiad Mawr Cymru.

Mae’r hybiau’n ddiogel o ran COVID ac felly’n addas i’w defnyddio yn ystod y pandemig, oherwydd gall y drysau mewnol aros ar agor i ddarparu awyru llawn.

Rydyn ni mor gyffrous, ac rydyn ni’n gobeithio eich gweld chi i gyd yn fuan!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl