Hyfforddiant Am Ddim I Bobl Sydd Dros 16 Mlwydd Oed!

English version

Cyrsiau am ddim i bobl sydd dros 16 mlwydd oed gan ECOM Learning Solutions! Yr unig beth y bydd arnoch ei angen yw’r rhyngrwyd!

Byddwch yn dysgu ar-lein, felly mynediad i’r rhyngrwyd yw’r unig beth y bydd ei angen ar ddysgwyr. Mae hyn yn ei wneud yn hygyrch i unrhyw un, unrhyw bryd, yn unrhyw le, ac yn caniatu i’r dysgwr weithio ar gyflymder sy’n addas iddo. Mae’r cwrs wedi’i ariannu’n llawn gan y llywodraeth trwy golegau. I gofrestru ar gyfer cwrs sy’n fwyaf addas i chi, mae angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar bapur, i ddweud fod gennych ddiddordeb yn y cwrs ac fel y byddant yn gwybod pwy ydych chi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r cynllun hwn, gallwch wneud cais trwy e-bostio training@ecomlearning.co.uk. I lenwi’r ffurflen hon, bydd angen i chi eu hysbysu:

  • Eich bod dros 16 oed
  • Eich bod yn byw yng Nghymru
  • Nad ydych yn rhan o unrhyw gynllun tebyg gan y llywodraeth, oherwydd cewch wneud un cwrs ar y tro yn unig

Bydd angen i chi wybod y canlynol cyn llenwi’r ffurflen:

  • Enw
  • Cyfeiriad
  • Dyddiad Geni
  • Manylion cyswllt h.y. ffn neu e-bost.
  • Teitl y cwrs yn unig yn y disgrifiad o’r cwrs
  • Llofnod y dysgwr

Pan fyddant yn cwblhau’r cwrs, bydd dysgwyr yn cael tystysgrif ac yn cael cynnig mynd ymlaen i gyrsiau ychwanegol. Mae ECOM ar gael i gynorthwyo pobl ifanc i gychwyn gweithio tuag at ennill gradd yn rhwydd ac yn rhad ac am ddim. Fe wnaiff y cyrsiau hyn gynorthwyo unrhyw un i gael lleoliad gwaith neu i gynorthwyo i fagu hyder.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 02920 440010 neu e-bostiwch training@ecomlearning.co.uk

Gwybodaeth Cyflogaeth a Hyfforddiant

Gwybodaeth Diogelwch

Gwybodaeth Addysg Dysgu yn y Cartref Dysgu o Bell ac E-ddysgu

LLUN: kennymatic

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl