HYSBYSIAD! Golygydd Wicid yn Gwyl SXSW, Austin, Texas

Haia Tim Wicid,

Am y pythefnos nesaf, byddai’n cyflwyno ac yn cyfweld  o Gwyl SXSWyn Austin, Texas. Heddiw yw diwrnod cyntaf y Gwyl ac mae llawer iawn o bethau yn mynd ymlaen. Gan ei bod yn Wyl Rhyngweithiol, Ffilm a Cherddoriaeth bydd pobl yn dod o wledydd o amgylch y byd i fod fan hyn, ac mi fyddwn ni yma io sicrhau eich bod chi’n cael gwybod y pethau gorau sy’n mynd ymlaen.

Ddoe aethon ni i’r Ganolfan Cynhadledd i gofrestru. Gweler y fideo i weld. Wedi cyrraedd aethon ni am dro o amgylch y lle (Mae’n enfawr) i weld lle roedd popeth ac i baratoi ar gyfer heddiw, Mae e-byst yn llenwi’r ‘Inbox’ pob munud or dydd, ac rydym wedi cael cadarnhad ein bod yn gallu ffilmio a chyfweld ar nifer o Mynediadau i Ffilmiau ar y carped coch. Dewch yn ol i fan hyn i gadw llygaid ar pwy mae Wicid wedi cyfarfod a nhw trwy gydol yr wythnos Ffilm. Cyffrous iawn iawn! :o)

Wel, mae’n bryd i mi baratoi fy ngwisgoedd am y diwrnod, i wneud yn siwr fy mod i’n edrych yn ddigon hudolys i ddenu’r ser mwyaf ha ha,  er bydd ein camera cwl ‘OWLE BUBO’ yn ddigon i wneud hynny. Ddoe o’dd cymaint o bobl yn dod draw atom ni i ofyn beth oedd e. Gobeithio bydd Dave Grohl o Foo Fighters yn digon impressed i ddod draw am chat.

Bydd digon o tips i bobl ifanc Wicid ynglyn a phrofiad gwaith ar dyfodol. So cadw’ch eich llygaid ar y dudalen hon.

Tan nes ymlaen. ‘Have a Nice Day’

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl